terug

Aanmelden voor een praktijkopleiding?

Aanmelden
Je kan je voor een leerlijn aanmelden door een email te sturen naar info@vrijwilligersacademie.net. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met jou opgenomen om onderstaande stappen samen voor te bereiden.

Kiezen
Je start met het kiezen van een studieroute. Dat begint met de keuze voor een basistraining van de Vrijwilligersacademie: ondersteunend, coachend of groepsactiviteiten. Welke basistraining je kiest, is afhankelijk van je vrijwilligerstaken. Als je ervaringskennis hebt kun je ook kiezen voor de studieroute Ervaringsdeskundigheid.

Verdiepen
In de basistrainingen komen de belangrijkste competenties voor je rol als vrijwilliger aan de orde. Afhankelijk van je belangstelling, behoeftes en leerdoelen ga je deelnemen aan vervolg- en verdiepingstrainingen over verschillende onderwerpen. De vervolgtrainingen verdiepen je kennis en vaardigheden die in de basistraining al zijn behandeld en geoefend.

Begeleiding
Je volgt de leerlijn zelf. De vrijwilligerscoördinator van je vrijwilligersorganisatie en de studiebegeleider van de Vrijwilligersacademie zullen je hierbij uiteraard zoveel mogelijk steun geven.

Praktijk & intervisie
Onlosmakelijk verbonden met de leerlijn zijn de praktijkervaring die je opdoet en de deelname aan intervisiebijeenkomsten, die worden georganiseerd door de vrijwilligersorganisatie waarvoor je werkt.

Site by Alsjeblaft!