terug

Aanmelden voor een praktijkopleiding?

Aanmelden
Je kan je voor een praktijkopleiding aanmelden door een email te sturen naar info@vrijwilligersacademie.net. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met jou opgenomen om onderstaande stappen samen voor te bereiden.

Kiezen
Je begint met het kiezen van één van de drie praktijkopleidingen van de Vrijwilligersacademie: informele zorg, vertrouwenspersonen of ervaringsdeskundigheid in een buurtteam. Vervolgens begin je met het volgen van de basistraining voor maatjes.

Verdiepen
In de basistraining komen de belangrijkste competenties voor je rol als vrijwilliger aan de orde. Afhankelijk van je belangstelling, behoeftes en leerdoelen ga je deelnemen aan vervolg- en verdiepingstrainingen over verschillende onderwerpen. Met de vervolgtrainingen kun je de kennis en vaardigheden verdiepen.

Begeleiding
Je volgt de praktijkopleiding zelf. De vrijwilligerscoördinator van je vrijwilligersorganisatie en de studiebegeleider van de Vrijwilligersacademie zullen je hierbij uiteraard zoveel mogelijk steun geven.

Praktijk & intervisie
Onlosmakelijk verbonden met de praktijkopleiding zijn de praktijkervaring die je opdoet en de deelname aan intervisiebijeenkomsten, die worden georganiseerd door de vrijwilligersorganisatie waarvoor je werkt.

Site by Alsjeblaft!