terug

Amsterdam investeert in de ondersteuning van kwetsbare mensen
Als je wilt dat de meest kwetsbare mensen meedoen in deze stad, dan moet daarin geïnvesteerd worden. De Vrijwilligersacademie leert mensen om met mensen in een ingewikkelde situatie om te gaan.

De Vrijwilligersacademie is al tien jaar een begrip in de stad, dankzij de keuze van de gemeente Amsterdam om te investeren in het opbouwen van expertise en bijzondere deskundigheidsbevordering.

Samen werken aan deskundigheidsbevordering in Amsterdam

De Vrijwilligersacademie geeft trainingen die draaien om het leren omgaan met mensen in een ingewikkelde situatie. Dat doen we in afstemming met andere vormen van ondersteuning van informele zorg in Amsterdam, bijvoorbeeld de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) en Markant, centrum voor mantelzorg.

  • De expertise van de VCA is het ondersteunen van vrijwilligerswerk in de volle breedte in de stad. De VCA bemiddelt om mensen te werven voor vrijwilligerswerk in brede zin (sport, zorg, cultuur, milieu enz.), adviseert organisaties en promoot vrijwilligerswerk. De trainingen die VCA biedt, zijn gericht op de organisatie van vrijwilligerswerk en niet – zoals de trainingen van de Vrijwilligersacademie- op het leren omgaan met mensen in een ingewikkelde situatie.
  • Markant is in Amsterdam het kenniscentrum voor training en ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn ook informele zorgverleners die ondersteuning en deskundigheidsbevordering krijgen in Amsterdam. Markant biedt hierbij – met vrijwilligers – ondersteuning deskundigheidsbevordering aan mantelzorgers.
Site by Alsjeblaft!