terug

Visie op leren

Reflectie

Leren bij de Vrijwilligersacademie is in de kern het met elkaar reflecteren op eigen en gedeelde ervaringen waarbij een open houding centraal staat. Prioriteit bij het leren ligt bij ervaringskennis. Soms vanuit een theoretische inleiding, maar het gaat niet om theoretische kennisoverdracht. Het leren bij de Vrijwilligersacademie draait om de kracht van het voorbeeld of de eigen ervaring uit de praktijk.

Leren als beweging die ontstaat in de ontmoeting

Leren bij de Vrijwilligersacademie is een beweging, als onderdeel van een gezamenlijk ontwikkelproces, waarin gelijkwaardigheid heel belangrijk is ook al zijn er verschillen.

Verschillen zijn er, in vormen van kennis, levensloop, achtergrond, werk of verschillen, omdat de een pech gehad heeft en de ander niet. In de ontmoeting is de ander een trigger, een spiegel, iemand die kan zorgen voor wrijving en weerstand, zodat je je bestaande kennis gaat onderzoeken en aanvullen, verdiepen en verbreden.

Rol van de trainer

Trainers hebben iets te geven en leren zelf ook, doordat zij werken met en vanuit de wijsheid van de groep. Het is hun opdracht om bewustwording (van verschillen en oordelen) te faciliteren opdat er balans is in diversiteit en gelijkwaardigheid.

Ze zijn professioneel en verantwoordelijk voor het leerproces, maar nemen daaraan ook deel en stellen zich kwetsbaar op als dat nuttig is voor het proces van de cursisten. Dit schept een veilige omgeving om jezelf en elkaar kritisch te kunnen bevragen en tot verdiepende inzichten te komen.

Kernwaarden van de Vrijwilligersacademie

De Vrijwilligersacademie staat voor een veilige en uitnodigende leeromgeving, met een professioneel en kwalitatief uitstekend trainingsaanbod. Medewerkers zijn loyaal en vakbekwaam en kennen hun geheimhoudingsplicht (zie gedragscode ). De VA is een op ontwikkelingsgerichte organisatie die altijd aansluit op de wensen en behoeften van vrijwilligers, partnerorganisaties en actualiteit.

Site by Alsjeblaft!