terug

Stichtingsbestuur

De Vrijwilligersacademie Amsterdam is opgericht op initiatief van de vrijwilligersorganisaties Markant, Schorer, Kuria en De Regenboog Groep en wordt onder andere gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam. De Vrijwilligersacademie Amsterdam is een stichting. Het bestuur wordt gevormd door:

  • Iris van der Reijden
  • Lidwien Verbeek
  • Anja Hommel
  • Jurjen Pen
  • Marijke Krabbenbos
Site by Alsjeblaft!