terug

Voordelen van aansluiten bij de Vrijwilligersacademie

Partnerorganisaties maken deel uit van een netwerk van organisaties in de informele zorg in Amsterdam. Gezamenlijk versterken zij de informele zorg, rusten ze de vrijwilligers toe en leggen ze de verbinding met de formele zorg. Aansluiten bij dit netwerk biedt allerhande kansen en mogelijkheden:

  • Dienstverlening: met name trainingen, begeleiding, een wervende uitstraling en soms organisatieadvies.
  • Filteren (sociale kaart-partners) en uitvergroten van informatie, waardoor een beter bereik ontstaat, bijvoorbeeld op de gebieden E-learning, samenwerking met het bedrijfsleven en het ontwikkelen van een goede en betaalbare opleiding voor ervaringsdeskundigen.
  • Beleidsbeïnvloeding in Amsterdam, bijvoorbeeld via de Manifestgroep Amsterdam of het directeurenoverleg rond Academie voor informele zorg.
  • Kennisuitwisseling: op de gebieden competentiegerichte trainingen, ontwikkelingsplannen, leren, werven, begeleiden en vele andere belangrijke thema’s.
  • Online leren: de “online-plus”-trainingen (een mix van online modules en trainingsbijeenkomsten) waarmee tegen lagere kosten dezelfde kwaliteitstrainingen aangeboden kunnen worden. Voor een voorproefje kun je via deze link naar de eerste module van de online basistraining Ondersteunend Vrijwilligerswerk.

Overigens kunnen ook niet-partnerorganisaties gebruik maken van de expertise van de Vrijwilligersacademie. Professionele trainers maken een trainingsaanbod op maat, speciaal voor uw doel, doelgroep en organisatie. Dit doen ze voor partners maar ook voor andere organisaties die actief zijn in en met informele zorg of welzijn.

Samenwerken met de VA heeft dus vele voordelen. Meer informatie hierover kun je vinden in ons informatiepakket:

Site by Alsjeblaft!