terug

Kwaliteit zit in ons DNA

Bij de Vrijwilligersacademie staat kwaliteit hoog in het vaandel; we besteden veel aandacht aan zorgvuldige organisatie en communicatie. Daarnaast voldoen we aan de Kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroeps onderwijs .

In samenwerking met partnerorganisaties
Met onze partnerorganisaties hebben wij nauw contact over de (trainings)behoeften en wij bevestigen de wederzijdse afspraken in een dienstverleningsovereenkomst. Regelmatig worden resultaten, werkwijze en ontwikkelingen met vertegenwoordigers van de partnerorganisaties gedeeld en bediscussieerd. Desondanks kan het toch voorkomen dat een deelnemer over het (trainings)aanbod, de communicatie of de onderlinge omgang niet tevreden is. Feedback daarover stellen we op prijs. Dat kan leiden tot verbetering van de kwaliteit van ons aanbod en/of onze samenwerking.

Feedback en klachtencommissie
Het is naast deze feedback ook mogelijk om (direct) een klacht in te dienen bij de Vrijwilligersacademie. Een externe klachtencommissie zal de klacht vervolgens vertrouwelijk behandelen en bepalen of deze al dan niet gegrond is. Dit oordeel is bindend. De externe klachtencommissie bestaat uit Mirjam Minderman van Op zoek naar meerwaarde, Henk Gossink van de Knapacademie en Hennie Luchies van Kuria of Barbara Hattmansdorfer van de Regenboog Groep.

De gedragscode, de feedback en klachtenregeling en het klachtenformulier zijn hieronder te downloaden.

Site by Alsjeblaft!