terug

De Vrijwilligersacademie is de plek waar alles samen komt.

  • De Vrijwilligersacademie is een echte netwerkorganisatie. Ze ondersteunt én werkt samen met partnerorganisaties waar zorgvrijwilligers actief zijn.
  • Naast het verzorgen van trainingen, is de Vrijwilligersacademie ook een kennisnetwerk. In de Vrijwilligersacademie en via de Academie voor Informele Zorg wordt kennis gedeeld, nieuwe ontwikkelingen en behoeftes gesignaleerd, en innovatieve wijzen van aanpak besproken.
  • Naast de vrijwilligers en trainers, zijn het de beroepskrachten van de partnerorganisaties die de trainingsbehoeftes van de vrijwilligers identificeren. De Vrijwilligersacademie gebruikt deze ‘bottom-up’ benadering al sinds het begin van haar bestaan. Dit betekent dat de Vrijwilligersacademie zich snel kan aanpassen aan veranderende behoeftes. Deze wendbaarheid is terug te zien in de flexibele activiteitenplanning, bestuur en inrichting van de organisatie.
  • Medewerkers en trainers van de Vrijwilligersacademie werken aan de hand van een gedragscode.
Site by Alsjeblaft!