De Vrijwilligersacademie Amsterdam geeft samen met partnerorganisaties professionele trainingen aan vrijwilligers in zorg en welzijn in Amsterdam en omgeving.

Wanneer kom je naar de Vrijwilligersacademie?

Als je mensen wilt leren om mensen in een ingewikkelde situatie te ondersteunen, willen we ze goed trainen en begeleiden. De Vrijwilligersacademie heeft hiervoor de juiste trainingen en het juiste advies. Gecertificeerde trainers en gespreksleiders leren mensen beter te communiceren zodat mensen die zich in ingewikkelde situaties bevinden mee kunnen doen in onze samenleving.

Samen werken aan deskundigheidsbevordering in Amsterdam
De Vrijwilligersacademie geeft trainingen die draaien om het leren omgaan met mensen in een ingewikkelde situatie. Dat doen we in afstemming met andere vormen van ondersteuning van informele zorg in Amsterdam, bijvoorbeeld de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) en Markant, centrum voor mantelzorg .

 • De expertise van de VCA is het ondersteunen van vrijwilligerswerk in de volle breedte in de stad. De VCA bemiddelt om mensen te werven voor vrijwilligerswerk in brede zin (sport, zorg, cultuur, milieu enz.), adviseert organisaties en promoot vrijwilligerswerk. De trainingen die VCA biedt, zijn gericht op de organisatie van vrijwilligerswerk, en niet zoals de trainingen van de Vrijwilligersacademie op het leren omgaan met mensen in een ingewikkelde situatie.
 • Markant is in Amsterdam het kenniscentrum voor training en ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn ook informele zorgverleners die ondersteuning en deskundigheidsbevordering krijgen in Amsterdam. Markant biedt hierbij – met vrijwilligers – ondersteuning deskundigheidsbevordering aan mantelzorgers.

Amsterdam investeert in de ondersteuning van kwetsbare mensen
Als je wilt dat de meest kwetsbare mensen meedoen in deze stad, dan moet je daarin investeren. De Vrijwilligersacademie leert mensen om met mensen in een ingewikkelde situatie om te gaan. De Vrijwilligersacademie is al negen jaar een begrip in de stad, dankzij de keuze van de gemeente Amsterdam om te investeren in het opbouwen van expertise en bijzondere deskundigheidsbevordering.

De voordelen van samenwerken in en met de VA

Aansluiten bij de Vrijwilligersacademie heeft veel voordelen. Partnerorganisaties delen en ruilen de kennis en ervaring die er in Amsterdam is op het gebied van informele zorg.

Dat doen ze door:

 • Gebruik te maken van de professionele trainingen van de VA, met veel instroommomenten voor de vrijwilligers en met nieuwe trainingen zoals BE-learning, een online trainingsprogramma.
 • Gebruik te maken van de kennis van andere partners, door deelname aan het verdiepingsaanbod verzorgd door de partnerorganisaties van de VA.
 • Samen te werken in het netwerk van partnerorganisaties, met korte lijnen en een stevig standpunt in de gemeente Amsterdam.
 • Samen te werken in AVIZ, de Academie voor informele zorg waar professionele krachten terechtkunnen voor trainen en samenwerken.

Jaarcijfers 2016

2016 was weer een mooi jaar. Nieuwe trainingen, masterclasses, BE-learning, meer partnerorganisaties en meer vrijwilligers die onze trainingen volgen. De cijfers zetten we in dit jaarverslag op een rij.

De Vrijwilligersacademie groeit en bloeit in 2015

Sinds de oprichting in 2007 meldden zich een kleine 15.000 vrijwilligers aan voor een training en hebben we bijna 11.000 unieke deelnemers getraind. In totaal gaven we 1.334 trainingen, verdeeld over 2.935 dagdelen. Meer lezen? Bekijk ons jaarverslag 2015!

Nieuwe spelregels

Een paar veranderingen die we per 1 januari 2014 hebben doorgevoerd. Het gaat om de ruil door middel van de verdiepingsbijeenkomsten en de veiligheid op het hofje.

VA Beleidsplan: koers 2015-2018

Hier treft u het actuele beleid in het VA bedrijfsplan 2015-2018.
Voor mensen die terug in de tijd willen kijken ook het strategisch beleidsplan 2009 – 2013.

Jaarbericht 2014

Jaarbericht 2014

Trots zijn we op ons Jaarbericht 2014: inhoud en vorm. Hier vast voor de mensen die niet kunnen wachten tot ze het hun mailbox hebben.

MEDEWERKERS

In de Vrijwilligersacademie is een team van officemanagement en trainers in dienst van de doelstellingen van de VA. Alle medewerkers werken aan de hand van de gedragscode.

PUBLICATIES

Aangenaam kennis te maken.

Onderzoek naar het gewenste aanbod van deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers in Amsterdam

In 2010 is het werk van de Vrijwilligersacademie geëvalueerd door onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met Fosfor. Het resultaat is een rapport met waardevolle aanbevelingen om de doelen van de Vrijwilligersacademie – een meer gestructureerde opleiding, een goede aansluiting bij de praktijk – te realiseren. Onder lees meer het nog altijd actuele voorwoord van Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Ontdek je persoonlijke kracht

De Vrijwilligersacademie biedt veel mogelijkheden om – door de combinatie van vrijwilligerswerk en training bij de Vrijwilligersacademie – vaardigheden te ontwikkelen en kennis te verdiepen. Hoe we dat doen lees je hier.

STICHTING

De Vrijwilligersacademie Amsterdam is opgericht op initiatief van de vrijwilligersorganisaties Markant, Schorer, Kuria en De Regenboog Groep en wordt onder andere gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam. De Vrijwilligersacademie Amsterdam is een stichting. Het bestuur wordt gevormd door:

 • Iris van der Reijden
 • Lidwien Verbeek
 • Henk Dijkstra
 • Marijke Vos
 • Imrat Verhoeven

Kwaliteit zit in ons DNA

Kwaliteit zit in ons DNA

Kwaliteitsgarantie
Bij de Vrijwilligersacademie staat kwaliteit hoog in het vaandel.
In 2010 kreeg zij het officiële landelijke kwaliteitskeurmerk van het CRKBO – het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen. Alle vaste trainers van de Vrijwilligersacademie zijn CRKBO-geregistreerd. De Vrijwilligersacademie heeft ook een uitgebreide feedback en klachtenprocedure.

We doen verslag!

In het VA jaarbericht 2013 lees je in vogelvlucht – kort, krachtig en volledig – wat er is gebeurd in en rond de Vrijwilligersacademie in 2013. Veel leesplezier!

Site by Alsjeblaft!