Dragende samenleving ontstaat niet vanzelf

In de zorg wordt van vrijwilligers steeds meer verlangd. Maar hoe verhoudt hun rol zich tot die van de professionals? Zoek naar de toegevoegde waarde, is het devies. Lees het artikel uit Trouw, met bijdragen van Karin Hanekroot en Lucas Meijs.

Nationaal Laboratorium: Burgers, Buitenlui en Beleidsmakers

Over de spanning tussen formeel en informeel in de participatiesamenleving. Vrijwilligers, burgers die het heft in handen nemen in buurten en wijken – of het nu gaat om buurtontwikkeling, zorg of welzijn: Nederland verandert.

Op 6 november maken we de spanning tussen formeel en informeel zichtbaar tijdens het Nationaal Laboratorium Burgers, buitenlui en beleidsmakers. Formeel en informeel ontmoeten elkaar, verkennen elkaars belevingswerelden en gaan in gesprek over de knelpunten en kansen. In twaalf labs brengen we de verschillende ingrediënten bij elkaar en zoeken we naar duurzame oplossingen.

Armoede in de uitverkoop

Het rendement van opgeleide ervaringsdeskundigen in de strijd tegen armoede. Opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede zorgen voor wederzijds begrip. Armoedebestrijding en het bevorderen van de participatie van armen is meer effectief en humaan als opgeleide ervaringsdeskundigen betrokken zijn.

Oproep vervolgonderzoek

Wilt u als vrijwilliger die respijtzorg biedt deelnemen aan het onderzoek ‘Respijtzorg in complexe mantelzorgsituaties’? Neem dan contact op met Yvette Wittenberg, via e-mail of 06 211 56 085.

Taal voor het leven fototentoonstelling geopend

Taal voor het leven fototentoonstelling geopend

Levensgrote aandacht voor laaggeletterdheid op Museumplein.

Site by Alsjeblaft!