terug

De Vrijwilligersacademie heeft zich voorgenomen een leerlijn informele zorg te ontwikkelen die de kwaliteitstoets kan doorstaan. Het is de bedoeling dat vrijwilligers die dat willen kunnen op gaan voor een erkend certificaat. De Vrijwilligersacademie wil dit samen met de partnerinstellingen doen en heeft daartoe al een aantal activiteiten ontwikkeld. Er zijn bijeenkomsten geweest, er liggen documenten met competentieprofielen, sets van taken en gewenste kennis, vaardigheden en houding. Er is al veel aanwezig, er is een basistraining, er zijn vervolgtrainingen, maar het probleem is dat dit niet altijd zo goed op elkaar aansluit en vragen oproept m.b.t. de didactiek en de verbinding tussen training en werkveld. Daar kan een verbeterslag worden gemaakt.

Site by Alsjeblaft!