LEERLIJN INFORMELE ZORG

Leerlijnen

De Vrijwilligersacademie biedt verschillende leerlijnen aan. Zowel individueel te doorlopen als in groepsvorm. Afhankelijk van de leerlijn die je uitkiest. Hieronder vind je meer informatie over onze eerste leerlijn ‘Informele Zorg’ én de andere leerlijnen die wij aanbieden. Onderaan deze pagina kun je lezen hoe het werkt en hoe je je kunt aanmelden.

Ontstaan leerlijn

Al geruime tijd weet de Vrijwilligersacademie uit (eigen) onderzoek dat er vraag is naar een samenhangend trainingsaanbod. Daarom is in de afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van de zogeheten Leerlijnen.

De eerste leerlijn is in 2014 gestart en biedt vrijwilligers complete studieroutes bestaande uit theorie en praktijk, plus intervisie en reflectie. Voor diegenen die willen investeren in zichzelf en in meer deskundigheid. Door de mensen die succesvol zijn afgestudeerd zijn we ervan overtuigd dat het volgen van een leerlijn een succes is, voor iedereen.

Overzicht

De leerlijn Informele Zorg is als eerst ontwikkeld. Met de bouwstenen daarvan zijn inmiddels een aantal nieuwe leerlijnen ontstaan:

Individuele leerlijnen:

  • Leerlijn Informele Zorg
  • Leerlijn Informele Zorg, route ervaringsdeskundigheid

Leerlijnen in groepsverband

Hier vind je informatie over alle leerlijnen op een rij

leerlijn Vertrouwenspersoon in Oost

De leerlijn vertrouwenspersoon is een bijzondere opleiding, verbonden aan het werk van Samen Vooruit en De Meevaart in Oost. Belangstelling? Lees hier meer.

Wat is het?

De Leerlijn Informele Zorg is een complete studieroute die je zelf samenstelt en die bestaat uit minimaal 60 uur training en minimaal 60 uur praktijkervaring. Daarnaast zijn er intervisiebijeenkomsten en werk je aan een eigen portfolio. In totaal neemt de Leerlijn zo’n anderhalf jaar in beslag.

Basis – vervolg – verdieping
In de basistrainingen komen de belangrijkste competenties voor je rol als vrijwilliger aan de orde. Afhankelijk van je belangstelling, behoeftes en leerdoelen ga je deelnemen aan vervolg- en verdiepingstrainingen over verschillende onderwerpen.

Portfolio & POP
Het portfolio bouw je op terwijl je de leerlijn volgt en bevat een verzameling bewijzen van wat je allemaal gedaan en geleerd hebt. Daarnaast werk je aan een eigen Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) en een zelfanalyse. Beide geven je handvatten om duidelijke leerdoelen op te stellen zodat je het meest uit de trainingen kunt halen.

Eindgesprek
De leerlijn wordt afgesloten met een eindgesprek dat jij voert naar aanleiding van jouw POP en portfolio. Als je afstudeert ontvang je van ons een certificaat.

Hoe werkt het?

Aanmelden
Je kan je voor een leerlijn aanmelden door een email te sturen naar info@vrijwilligersacademie.net. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met jou opgenomen om onderstaande stappen samen voor te bereiden.

Kiezen
Je start met het kiezen van een studieroute. Dat begint met de keuze voor een basistraining van de Vrijwilligersacademie: ondersteunend, coachend of groepsactiviteiten. Welke basistraining je kiest, is afhankelijk van je vrijwilligerstaken. Als je ervaringskennis hebt kun je ook kiezen voor de studieroute Ervaringsdeskundigheid.

Verdiepen
In de basistrainingen komen de belangrijkste competenties voor je rol als vrijwilliger aan de orde. Afhankelijk van je belangstelling, behoeftes en leerdoelen ga je deelnemen aan vervolg- en verdiepingstrainingen over verschillende onderwerpen. De vervolgtrainingen verdiepen je kennis en vaardigheden die in de basistraining al zijn behandeld en geoefend.

Begeleiding
Je volgt de leerlijn zelf. De vrijwilligerscoördinator van je vrijwilligersorganisatie en de studiebegeleider van de Vrijwilligersacademie zullen je hierbij uiteraard zoveel mogelijk steun geven.

Praktijk & intervisie
Onlosmakelijk verbonden met de leerlijn zijn de praktijkervaring die je opdoet en de deelname aan intervisiebijeenkomsten, die worden georganiseerd door de vrijwilligersorganisatie waarvoor je werkt.

De meerwaarde van ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen bieden in vrijwilligerswerk een belangrijke meerwaarde. Dit zijn de mensen die weten waar ze het over hebben als ze iemand ondersteuning bieden. De Vrijwilligersacademie biedt mensen met ervaringskennis de kans te onderzoeken of zij hun ervaringen willen inzetten.

Voor coördinatoren

De Vrijwilligersacademie wil graag de verbinding tussen training en intervisie versterken. Goede intervisie vergroot het leereffect. Daarom bieden we workshops aan de coördinatoren die intervisie verzorgen voor vrijwilligers. De workshops zijn bedoeld voor coördinatoren om op de hoogte te raken van de inhoud van de nieuwe stijl van de ondersteunde basistraining, om zo vrijwilligers goed te kunnen ondersteunen. Bovendien bieden we de coördinatoren een workshop over de ins- en outs van intervisie.

Meer weten? Neem contact met ons op via info@vrijwilligersacademie.net

Leergang & competentie denken

De Vrijwilligersacademie kent de wensen van vrijwilligers. Zij geven aan een samenhangend aanbod te waarderen. De Vrijwilligersacademie wil de kwaliteit van het vrijwilligerswerk versterken. Het streven is een volwaardige benadering van vrijwilligerswerk in de zorg en welzijn te realiseren. Leertrajecten spelen een belangrijke rol door de omslag naar competentie denken te maken.

Site by Alsjeblaft!