terug

Schrijf je in voor ‘Ethiek in het vrijwilligerswerk’

Vroeg of laat dienen zich in ons begeleidingswerk situaties aan waarbij we ons afvragen: ‘kán dit eigenlijk wel ?’. Naar ons gevoel worden er dan ethische grenzen overschreden zijn en zijn er bepaalde waarden in het geding. Hoe brengen we het overschrijden van ethische grenzen onder woorden als we hierover in gesprek gaan? Wat zijn daarbij onze argumenten?

Doel en inhoud
Filosofisch gezien zitten we hier in het gebied van de ethiek. Welke kennis over waarden en normen wordt ons aangereikt in de filosofie?

We gaan het in deze twee introductiecolleges ‘ethiek in het vrijwilligerswerk’ hebben over welke ethische regels er geldig zijn en hoe je die kunt hanteren. Het eerste college is meer theorie en kennis. Het tweede college is meer een werkcollege. Hier staan ethische dilemma’s en het hanteren van ethische regels centraal.

Na het volgen van de colleges

  • Zijn we op de hoogte van verschillende voren van ethiek: plichtethiek, gevolgenethiek en deugdethiek.
  • Zijn we op de hoogte van ethische dilemma’s.
  • Weten we iets over morele ontwikkeling van mensen.
  • Zijn we op de hoogte van universele waarden en mensenrechten in onze democratische rechtsstaat.

Bij elk college werken we aan een opdracht en gaan daarover met elkaar in gesprek.

Docent
Drs. Dick de Korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was werkzaam als docent filosofie aan de Hogeschool van Amsterdam.

Hoe werkt het?
We werken met het video conferencing systeem Zoom. Voorafgaande aan de collegereeks ontvang je instructie hoe je Zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. Voor elke online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link.

We starten elke keer met een geluidscontrole en check in. Tijdens de colleges werken we met oefeningen, je krijgt duidelijke opdrachten, mogelijk in break-out rooms (in tweetallen). We eindigen met een check-out: hoe je de avond ervaren hebt en wat je geleerd hebt. Tussendoor houden we pauze.

Voor wie?
Deze collegereeks is voor iedereen de in dit onderwerp is geïnteresseerd.

Tijdsinvestering
8 uur

Studiemateriaal
N.v.t.

Aantal plaatsen
Dit college biedt plaats aan maximaal 10 deelnemers.

Certificaat van deelname
Nee

Helaas!

Deze training is al begonnen of heeft al plaatsgevonden. Aanmelden voor deze training is daarom niet meer mogelijk.

Klik hier om terug te gaan naar de lijst met beschikbare trainingen.

Site by Alsjeblaft!