terug

Schrijf je in voor ‘Praktische filosofie: de grote vragen’

De grote vragen en de zoektocht naar een eigen antwoord.

Grote verhalen zoals deze te vinden zijn in afgeronde religieuze of politieke levensbeschouwingen hebben voor veel mensen hun betekenis en bindende kracht verloren.

De grote vragen zoals ‘wie ben ik?’, ‘wie wil ik zijn?’, ‘waarom overkomt míj dit?’, ‘wat is de zin van mijn bestaan?’ zijn daarmee echter niet verdwenen. Ze zijn misschien nog wel indringender geworden omdat we bij het zoeken naar een antwoord steeds meer aangewezen zijn op onze persoonlijke idealen en motieven. Sommige mensen lukt dit goed. Anderen lopen hierin vast.

Hoe en wanneer komen we levens- en zingevingsvragen tegen in ons leven en werk? En hoe gaan we daarmee om? Daarover gaan we samen nadenken in een drietal colleges praktische filosofie.

Doelstelling en inhoud
In deze colleges maak je kennis met:

  • de maatschappelijke achtergrond van hedendaagse levens- en zingevingsvragen
  • levensvragen en levensgebieden
  • zingeving en levensfasen: biografisch werken.

Docent
Drs. Dick de Korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was werkzaam als docent filosofie aan de Hogeschool van Amsterdam.

Voor wie?
Deze colleges zijn voor iedereen.

Tijdsinvestering
6 uur

Studiemateriaal
N.v.t.

Aantal plaatsen
De collegereeks biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Certificaat van deelname
Nee

Helaas!

Deze training is al begonnen of heeft al plaatsgevonden. Aanmelden voor deze training is daarom niet meer mogelijk.

Klik hier om terug te gaan naar de lijst met beschikbare trainingen.

Site by Alsjeblaft!