terug

Schrijf je in voor ‘Collegereeks praktische filosofie: de deugden’

Ethiek en goede zorg

Vroeg of laat doen zich in ons leven en werk situaties voor waarbij we ons afvragen ‘doe ik hier wel goed aan? Of: ‘Heb ik hier wel goed aan gedaan?’
Daarover gaan de werkcolleges over de ethiek van goede zorg voor jezelf en de ander. Ons verhaal en de deugden: zoeken naar het juiste midden.

Doelstelling en inhoud
Bij het zoeken naar een antwoord gaan we in deze werkcolleges te rade bij de deugdethiek. Daarbij zullen we aan de hand van eigen casusmateriaal werken met de deugdreflectie, een vorm van socratisch gesprek. In de eerste colleges werken we met klassieke deugden Moed, Maat, Rechtvaardigheid en Praktische Wijsheid. In de laatste twee colleges werken we met de zorgdeugden Opmerkzaamheid, Verantwoordelijkheid, Deskundigheid en Ontvankelijkheid. We doorlopen daarbij steeds een aantal stappen om te ontdekken wat het juiste midden is tussen ‘te veel’ en ‘te weinig’. De werkcolleges worden ingeleid met een college over deugdethiek.

Docent:
Drs. Dick de Korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was werkzaam als docent filosofie aan de Hogeschool van Amsterdam.

Voor wie?
Deze colleges zijn voor iedereen, ook als er geen basismodule is gevolgd.

Tijdsinvestering
8 uur

Studiemateriaal
N.v.t.

Aantal plaatsen
De collegereeks biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Certificaat van deelname
Nee

Helaas!

Deze training is al begonnen of heeft al plaatsgevonden. Aanmelden voor deze training is daarom niet meer mogelijk.

Klik hier om terug te gaan naar de lijst met beschikbare trainingen.

Site by Alsjeblaft!