terug

Schrijf je in voor ‘Op de grens van verbale en fysieke agressie’

Iedereen wordt wel eens geconfronteerd met verbale agressie: schreeuwen, schelden. Vaak weten we niet hoe het best te handelen, zeker als verbale agressie dreigt over te gaan in fysieke agressie. Leer hoe je dit herkent en er mee om kunt gaan.

Doelstelling en inhoud
In deze training leer je de-escalerende interventies als verbale agressie dreigt over te gaan in fysieke agressie. We analyseren het gedrag van de agressor, zodat we een potentieel gevaarlijke situatie eerder herkennen en hier proactief mee om kunnen gaan. Vervolgens gaan we in op de grondbeginselen van het Menselijk Verdedigingssysteem (MVS). Dat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar menselijk gedrag gerelateerd aan geweldsescalaties: angst en agressie.

In het meest ongunstige geval kan er onder grote stress alleen nog maar reflexmatig gedrag plaatsvinden. Op deze reflexen borduren we voort met de Persoonlijke Veiligheids Technieken (PVT), de handvatten om je bij een fysieke aanval, onder grote stress, te kunnen verweren.

Interventies en technieken worden geoefend met de deelnemers onderling. En zo nodig met de trainer.

Zomerschool
In de zomer bieden we trainers en vrijwilligers de gelegenheid om zicht te verdiepen op de onderwerpen die ze het meest interesseert. Je kunt ze los of in serie volgen.

Voor wie?
Onze zomerschool bijeenkomsten zijn voor iedereen, ook als er geen basismodule is gevolgd.

Tijdsinvestering
3 uur

Studiemateriaal
N.v.t.

Aantal plaatsen
Deze bijeenkomst biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Certificaat van deelname
Nee

Nota bene
Draag sportieve kleding en stevig schoeisel.

Helaas!

Deze training is al begonnen of heeft al plaatsgevonden. Aanmelden voor deze training is daarom niet meer mogelijk.

Klik hier om terug te gaan naar de lijst met beschikbare trainingen.

Site by Alsjeblaft!