Eerste trainingen 2018 op site

Wij hebben alvast de eerste basis- en vervolgtrainingen van 2018 op de site gezet.
Begin december volgt de gehele nieuwe programmering voorjaar/zomer 2018.

“Vrijwilligers en hun begeleiders trainen is onze corebusiness.”

Programmafolder november & december 2017

Klik op onderstaande link voor de programmafolder.

Henk Dijkstra opent academisch jaar 2017/2018

Henk Dijkstra opent academisch jaar 2017/2018

Op vrijdag 22 september opende Henk Dijkstra, bestuurslid van de Vrijwilligersacademie en voormalig directeur van het Leger des Heils, het academisch jaar 2017/2018. Meer dan 60 genodigden luisterden naar zijn openingstoespraak, waarin hij het belang van de informele zorg nog eens benadrukte. Het was een prachtige en inhoudelijke middag, die een mooi en inhoudelijk academisch jaar inluidde!

Programma herfst 2017

Wil je vast weten wat de VA je te bieden heeft? Kijk onder opleidingen & trainingen of download hier het volledige programma voor de komende maanden.

Studiegids 2017

Compleet overzicht van de opleidingen bij de Vrijwilligersacademie

De Vrijwilligersacademie is voortdurend in ontwikkeling.
Het trainingsaanbod van de Vrijwilligersacademie is opnieuw geordend om zo beter in beeld te brengen wat we doen, hoe we werken en voor wie we doen wat we doen. Download hem nu!

Wanneer en waarom de Vrijwilligersacademie?

Als je mensen wilt leren om kwetsbare doelgroepen te ondersteunen, willen wij ze goed trainen en begeleiden. De Vrijwilligersacademie geeft trainingen die draaien om het leren omgaan met mensen in een ingewikkelde situatie.
Er zijn ook andere vormen van ondersteuning van informele zorg in Amsterdam waar we mee samenwerken, bijvoorbeeld de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) voor het werven en bemiddelen en Markant, centrum voor mantelzorg voor mantelzorgers. De Vrijwilligersacademie verzorgt de deskundigheidsbevordering voor de vrijwilligers in Amsterdam die voor iemand anders zorgen.

Basis

De Vrijwilligersacademie Amsterdam verzorgt voor nieuwe vrijwilligers basistrainingen. Deze trainingen geven je een stevige basis om je werk goed en met plezier te doen.

Vervolg

In basistrainingen komen veel onderwerpen aan bod waarover je misschien wel uitgebreider geïnformeerd wilt worden. Dat kan! In de vervolgtrainingen gaan onze trainers dieper in op onderwerpen uit de basistrainingen.


Keuzevakken

Wil je als vrijwilliger meer weten over een bepaald thema? Kijk dan eens bij onze keuzevakken (voorheen verdieping). De Vrijwilligersacademie biedt een gevarieerd aanbod; voor iedere vrijwilliger wat wils.

Masterclasses

Masterclasses zijn bedoeld voor die mensen die willen meepraten en meedenken over wat vrijwilligerswerk betekent – voor hen persoonlijk en voor de samenleving.


In de buurt

De Vrijwilligersacademie zet zich in voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Dat doen we ook in de buurt. Samen met de stadsdelen en met lokale zorg- en welzijnsorganisaties.

Maatwerk

De trainingen Maatwerk van de Vrijwilligersacademie worden in overleg op maat gemaakt, bijvoorbeeld bij specifieke aanvragen voor een groep vrijwilligers of voor de eigen organisatie.Voor begeleiders van vrijwilligers

De Vrijwilligersacademie traint ook begeleiders en coördinatoren daar waar praktijk en leren hand in hand gaan. Zo versterken we samen het leereffect voor de vrijwilligers en dragen we bij aan meer kwaliteit.

Kijk voor het aanbod op Academie voor Informele Zorg

Vrijwilligers zijn experts

Vrijwilligers hebben tijd en aandacht voor mensen die dat nodig hebben. Vrijwilligers zijn experts in de leefwereld van mensen. Dat is iets anders dan een arts, maatschappelijk werker of andere professional. Deze animatie door Robert Bolwijn, Catfish is overigens twee keer genomineerd voor een belangrijke prijs, door het Canadees Filmfestival ook door het Holland Animation Film Festival.

Site by Alsjeblaft!