De Vrijwilligersacademie presenteert ook in 2019 het Vrijwilligersacademie Festival, met onder andere de (mini) première van ons nieuwe theatercollege en een masterclass met Suzanna Jansen (auteur …

.. lees meer

Deze week hadden we een goed gesprek met Simone Kukenheim, wethouder Onderwijs, jeugd en zorg. Doel van het gesprek was wederzijdse kennismaking.

Aanleiding was het Trendrapport Vrijwilligerswe …

.. lees meer

Mensen hebben geen behoefte aan symptoombestrijding. Ze willen vooral steun om te leren leven met hun kwetsbaarheid. Dat betoogt Jim van Os in zijn artikel op Socialevraagstukken.nl

.. lees meer

Vorige week viel de nieuwe programmafolder voor de maanden september tot en met december weer …

.. lees meer

Als Vrijwilligersacademie streven wij ernaar de kwaliteit van ons trainingsaanbod te waarborgen en steeds te verbeteren. De meningen van onze cursisten zijn daarbij onmisbaar. Bij deze bedanken wij …

.. lees meer

Ervaringsdeskundigheid leeft. Het is momenteel een belangrijk onderwerp in zorg en welzijn en in het algemeen. Wij vinden dat terecht. Ervaringsdeskundigen bieden een belangrijke meerwaarde. De Vri …

.. lees meer

Rosalie Metze van de Hogeschool van Amsterdam deed vanuit de Werkplaats Sociaal Domein met haar team onderzoek naar de samenwerking tussen wijkteam-medewerkers met informele partijen zoals vrijwill …

.. lees meer

De Vrijwilligersacademie leert mensen om met mensen in een ingewikkelde situatie om te gaan.

.. lees meer
Vrijwilligersacademie Festival
op bezoek bij de wethouder
GGz moet zichzelf opnieuw uitvinden
Nieuw programma september t/m december
We willen je bedanken!
Ervaringsdeskundigheid leren
Samenwerking of schaduwverzorgingsstaat
Wat is de Vrijwilligersacademie
Site by Alsjeblaft!