De vrijwilligersacademie in de buurt(en)

Kennismarkten: voor en door vrijwilligers in de buurt

De Vrijwilligersacademie zet zich in voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Dat doen we ook in de buurt. Samen met de stadsdelen en met lokale zorg- en welzijnsorganisaties. In sommige Amsterdamse stadsdelen heeft de Vrijwilligersacademie platforms voor kennisuitwisseling opgericht. Dit noemen we kennismarkten. De Vrijwilligersacademie verzorgt trainingen, workshops en themabijeenkomsten in de stadsdelen Zuid, Oost, Nieuw-West en Centrum.

Hier kunnen mensen, organisaties en bedrijven elkaar vinden en kennis uitwisselen. Organisaties in zorg en welzijn profiteren van het delen van kennis. Zo is het mogelijk om de samenwerking tussen formele en informele zorg handen en voeten te geven.

Stadsdorpen in Amsterdam

Een Stadsdorp is een initiatief van bewoners in een buurt of wijk om te bevorderen dat senioren zo lang mogelijk actief, gezond en veilig thuis kunnen blijven wonen. In Amsterdam zijn meer dan twintig stadsdorpen actief.

De Vrijwilligersacademie vind het leuk betrokken te worden bij deze stadsdorpen.

Site by Alsjeblaft!