terug

Luister eens!

Nieuws & Masterclass

zaterdag 25 januari 2020

Luister eens!

Dat er écht naar ons geluisterd wordt, dat willen we allemaal. “Ze luisteren niet” is dan ook een veel gehoord verwijt. Maar hoe goed luisteren wij zelf? Want écht luisteren is méér dan horen wat iemand zegt, écht luisteren heeft impact!

Lees hier een impressie van een college van Herman Pasveer, met dank aan Berend de Groote, kwartiermaker van het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis.

De stoelen in het kleine college zaaltje van de Vrijwilligersacademie, gevestigd in een charmant hofje aan de Keizersgracht, een hofje met al een maatschappelijk sinds de 17de eeuw, getuige ook de spreuk op de gevelsteen “Liefde is het Fondament”, zijn met zo’n 30 ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals, weer allemaal bezet.

Hoe goed luisteren wij zelf?

Herman Pasveer, trainer bij de Vrijwilligersacademie, neemt ons mee in de kunst van het luisteren, tijdens het college “Luister eens!” van Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis.

Met een paar eenvoudige oefeningen toon Herman aan, dat écht luisteren nog helemaal niet zo makkelijk is. Veelal vullen wij zelf in aan de hand van onze eigen aannames of verwachtingen. We horen wat we denken te horen of menen te weten. Of we zijn eigenlijk vooral geïnteresseerd in wat wij zelf willen zeggen…

Luisteren, Samenvatten, Doorvragen (LSD), kan heel behulpzaam zijn en tegelijker moet we voorzichtig blijven. Is onze samenvatting geen eigen interpretatie? Is de situatie “veilig” genoeg voor deze vraag? Durven wij de vragen te stellen?

Luisteren met impact!

Co-trainer en ervaringsdeskundige Teun, daagt ons uit hem te bevragen. Zo leren wij hoe “invulling” door anderen – met de beste bedoelingen- hem jarenlang belemmerde in zijn herstel. Pas toen hij in contact kwam met een hulpverlener die echt luisterde, die verder keek dan “de diagnose” en waar hij zich begrepen voelde, kwam voor hem de weg vrij voor zelfacceptatie en herstel. Inmiddels, vertelt Teun, wordt in de moderne hulpverlenerspraktijken méér en méér gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen. Waarbij het niet gaat om het vertellen van het eigen lijdensverhaal, maar juist om te luisteren vanuit een “weten hoe het is” en van daaruit écht contact te maken. Te luisteren met impact!

“When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new”

(Dalai Lama)

Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis

Een grotere inbreng van ervaringsdeskundigen in beleid en uitvoering.

Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) komt voor uit de unaniem aangenomen initiatiefvoorstel “Hup ervaringsdeskundigen” (2019).
Het ANE is open een netwerk – los van bestaande structuren- van ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals samen. Een gelijkwaardige positie voor ervaringskennis en ervaringsdeskundigen in het sociaal domein is het streven en met een aantal werkgroepen, wordt dit vanuit verschillende thema’s uitgewerkt en wordt hierover advies uitgebracht. Daarnaast wordt d.m.v. het organiseren van colleges en andere bijeenkomsten zorg gedragen voor het delen van kennis tussen ervaringsdeskundigen, ambtenaren en ander professionals.

Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis; hét open netwerk van- en voor Ervaringsdeskundigen, ambtenaren én andere professionals!

Meer informatie? Mail Kwartiermaker Ervaringsdeskundigheid Berend de Groote b.de.groote@amsterdam.nl

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!