terug

Vijf jaar na de Koning

Nieuws

dinsdag 28 januari 2020

Vijf jaar na de Koning

Vijf jaar geleden waren we supertrots op ons koninklijk bezoek! We kijken even terug naar wat er toen gezegd werd. Klopt nog steeds!

Op 28 februari 2015 hebben we niet alleen de Vrijwilligersacademie gepresenteerd aan Zijne majesteit Koning Willem Alexander. Ook met het initiatief Burenbond werd kennis gemaakt.

Smeerolie in de buurt

De Koning werd begeleid door Karin Hanekroot, directeur van de Vrijwilligersacademie. In gesprek werd het deelprincipe van de Vrijwilligersacademie uitgelegd. En natuurlijk kwam de Burenbond als voorbeeld van lijm in de wijk aan de orde.

Vrijwilligers die in kleine zelfsturende teams op zoek naar de mierenpaadjes en het verbinden van mensen aan elkaar. De Koning toonde zich erg geïnteresseerd in deze nieuwe en toekomstbestendige vorm van vrijwilligerswerk. Lees hier de ervaring van onze vrijwilliger Maria, Burenbonder van het eerste uur.

vijf jaar later

De ervaringen die we met het hoge bezoek deelden zijn we niet gestopt. De leerlijn informele zorg is inmiddels een begrip in Amsterdam. De leerlijn als succesvolle methode waarin praktijk en trainingen worden gecombineerd met groepsleren, intervisie en coaching, krijgt op meer terreinen navolging. De Vrijwilligersacademie ontwikkelt leerlijnen voor ervaringsdeskundige buurtteam medewerkers en voor vertrouwenspersonen in de buurt zoals bij de Meevaart.

Leerlijn vertrouwenspersonen in Oost

In de Meevaart in Oost zijn de eerste studenten gestart met deze bijzondere opleiding. Bewoners uit (omgeving) Amsterdam Oost worden opgeleid om naast hun buren met schulden te staan. Zij leren om een brug te slaan tussen de buurtbewoner en hulpverlening. Om bij de complexe problemen rondom schulden, steun en vertrouwen te bieden. Soms gebeurt dit met behulp van het inzetten van eigen ervaringen. Als buur, als lotgenoot, als verbinder.

Dit prachtige vrijwilligerswerk ondersteunen is een van de mooie dingen die de Vrijwilligersacademie doet. En dat hebben we vijf jaar geleden al aan de koning uit mogen leggen. En daar zijn we trots op.

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!