terug

Nieuws

woensdag 26 februari 2014

Pilot leerroute van start

Met het ontwikkelen van een leerroute Informele Zorg gaat een door ons lang gekoesterde wens in vervulling. Want met deze leerroute kunnen vrijwilligers zich steeds verder ontwikkelen, wat goed is voor hen en voor het vrijwilligerswerk.

Onze grootste drijfveer is vrijwilligers in de informele zorg toerusten met kennis en kunde zodat zij met plezier hun werk kunnen doen en een belangrijke sociale rol kunnen spelen in de levens van andere mensen. Dat ze weten wat ze geven en geven wat ze weten.

Coördinatie van leren en praktijkervaring

De Vrijwilligersacademie èn haar partners bieden op dit moment op verschillende onderdelen training en begeleiding. Er is al veel aanwezig; er is een basistraining, er zijn vervolgtrainingen en verdiepingsavonden. Voor iedereen, maar vooral de vrijwilligers is het van belang dat er meer overzicht en samenhang komt. Het ontwikkelen van een leerroute helpt daarbij.

De Vrijwilligersacademie heeft al een goed begin gemaakt. Onze trainers en de coördinatoren van onze partners werken samen met opleidingsdeskundigen van Kessels en Smit. Zij leggen samen de verbinding tussen training en het werkveld. Nu staat de Vrijwilligersacademie voor het samenstellen van een leerroute, op maat, toegespitst op partners en het werk dat hun vrijwilligers doen.

Certificaat halen mag

De Vrijwilligersacademie heeft zich voorgenomen een leerlijn informele zorg te ontwikkelen die een kwaliteitstoets kan doorstaan. Het is de bedoeling dat vrijwilligers die dat willen kunnen op gaan voor een certificaat.

Deze aanpak geeft alle vrijwilligers de nodige structuur en samenhang. Die vrijwilligers die geen behoefte hebben aan een certificaat kunnen hun portfolio op geheel eigen wijze invullen. Het is dus aan de vrijwilliger of die opgaat voor het certificaat of niet. De Vrijwilligersacademie maakt het alleen mogelijk.

Met de toename van de vraag naar vrijwilligers en de te verwachten tekorten in de zorg, kan het aantrekkelijk zijn om door te stromen. Een leerlroute bij de Vrijwilligersacademie kan bijdragen aan door ervaring verworven competentie. Dat kan verkorting van studieduur in ander onderwijs opleveren. Zo maakt de Vrijwilligersacademie het mogelijk dat vrijwilligers niet alleen worden toegerust voor informele zorg, maar ook dat zij met kennis en ervaring ander onderwijs en de arbeidsmarkt kunnen betreden.

Heb je belangstelling voor de leerroute? Neem contact op met Karin Hanekroot, karin@vrijwilligersacademie.net

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!