terug

Nieuws

dinsdag 31 december 2013

workshop informele zorg

Op 23 januari 2014 neemt de Congrescommissie Wonen het initiatief voor een workshop informele zorg in de ggz en de maatschappelijke opvang. Deze workshop wordt georganiseerd in het kader van een congres Wonen dat op een nader te bepalen datum in het voorjaar 2014 zal plaatsvinden. Lees hier meer over het programma en doel.

U i t n o d i g i n g

workshop informele zorg in de ggz en de maatschappelijke opvang
Deze workshop wordt georganiseerd in het kader van een congres Wonen dat op een nader te bepalen datum in het voorjaar 2014 zal plaatsvinden.

Datum workshop: donderdag 23 januari 2014.

Tijd: 10.15 zaal open 10.30 – 13.00 de workshop 12.30 – 13.00 gelegenheid tot napraten met een broodje

Plaats: Cliëntenbelang Amsterdam, Plantage Middenlaan 14 1 hoog

Definitie informele zorg:
Informele zorg is onbetaalde zorg en wordt onderscheiden in enerzijds zorg verleend door vrijwilligers, anderzijds zorg verleend door mantelzorgers, dat wil zeggen zorg van familie, partners, vrienden.

Doelstelling:
De inzet van informele zorg speelt een belangrijke rol in het overheidsbeleid, vooral in het kader van de bezuinigingen. De noodzaak van deskundigheidsbevordering van de vrijwilliger wordt benadrukt, de afstemming van de professionele zorg en de vrijwilligerszorg wordt als noodzakelijk gezien, maar de rol van de inbreng van de cliënt daarbij is nog niet aan de orde gekomen. Bij de verdere beleidsontwikkeling is het dus van belang dat cliënten hun mening laten horen.

In deze workshop bespreken we wat de ideeën, wensen en vragen van cliënten in de ggz en de maatschappelijke opvang zijn wat betreft de inzet van vrijwilligers in de hulp- en dienstverlening. Wat zijn de valkuilen? Wat betekent de inzet van vrijwilligers voor de relatie van de cliënt tot zijn professional. Wat betekent het voor de relatie tot zijn mantelzorgers. Ook hen willen we graag in het gesprek betrekken. Zoals we ook graag de mening van vrijwilligers horen.

Informele zorg is een onderwerp dat zowel op zelfstandig wonenden van toepassing is als op mensen in woonvoorzieningen, want ook daar is sprake van de inzet van vrijwilligers.
De uitkomsten van deze workshop:
Deze zullen op het bovengenoemde congres Wonen worden gepresenteerd en voorgelegd aan de brede doelgroep van dat congres: cliënten, hun naastbetrokkenen, vrijwilligers, hulp- en dienstverleners en beleidmakers in de geestelijke gezondheidszorg en de maatschappelijke opvang, woningcorporaties, politici.

Tot ziens op de workshop,
Anneke Bolle,
Projectleider en voorzitter congrescommissie wonen

Voor info en aanmelding: annabol@hetnet.nl

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!