terug

Bewust oordelen

Column

donderdag 16 september 2021

Bewust oordelen

Bewust oordelen is volgens Hannah Arendt: ‘begrijpen dat je aandachtig, onbevangen of zonder vooringenomenheid de confrontatie aangaat met, en weerstand biedt aan de werkelijkheid, wat die ook moge zijn’. We trachten haar stelling te vereenvoudigen.

door Franckx en Jürgen van Tilbeurgh-Schmidt
ambassadeurs voor de Vrijwilligersacademie Amsterdam | correspondenten in Gent

Bij bewust oordelen – ook bewust denken genoemd – maak je gebruik van je verstand. Bewust denken doe je tijdens praten, logisch denken, analyseren, beslissingen overdenken en – bijvoorbeeld – plannen. Hoe doe je dat in de praktijk? Een voorbeeld.

Persoonlijk

Trouwen vereist nadenken. Het is immers een heel belangrijke stap in je leven. Zo ook bij ons. Je hebt in eerdere columns al kunnen lezen hoe wij onze relatie – van vriendschap tot trouwen – hebben opgebouwd. We zochten naar het antwoord op de vraag: klopt alles? We zijn tijdens diepgravende gesprekken op zoek gegaan naar dat antwoord. Sindsdien genieten we blijvend van elkaar en koesteren we onze verbondenheid, geborgenheid, hulpvaardigheid, zorg en samen zijn.

Vrijwilligersacademie Amsterdam

Op de agenda van de Vrijwilligersacademie Amsterdam vinden we regelmatig interessante masterclasses met een filosofisch karakter. Tijdens die bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek over het onderwerp, waarbij we telkens een dringend beroep doen op bewust denken. Dat oogst verrassende resultaten. De resultaten leggen we naast elkaar en we trachten te komen tot een gemeenschappelijk antwoord.

Op 12 oktober 2021 staat de masterclass Bewust oordelen op de agenda. Samen onderzoeken we hoe het leven van de geest kan helpen bij het omgaan met de vragen in een gepolariseerde – door spanningen en tegenstellingen tussen personen en groepen geteisterde maatschappij – en hoe we veel bewuster kunnen zijn van oordelen en de gevolgen daarvan.

De master is Tanny Dobbelaar, filosofe. Zij is de auteur van het artikel in Trouw “De denkbeelden van Hannah Arendt kunnen helpen bij het verwerken van de coronacrisis”. Renate Schepen, filosofe, gaat in gesprek met Tanny Dobbelaar.

Franckx en Jürgen van Tilbeurgh-Schmidt
Ambassadeurs voor de Vrijwilligersacademie Amsterdam
Correspondenten in Gent

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!