terug

College bij de Vrijwilligersacademie

Wie heeft dat kunnen bedenken: de Vrijwilligersacademie als collegezaal? Het is géén fantasie. De Vrijwilligersacademie biedt naast trainingen, masterclasses nu ook colleges! Hier een een gedachte van ambassadeur Franckx van Tilbeurgh naar aanleiding van het College Beroepsvragen, levensvragen en de zorg voor anderen.

In de serie Beroepsvragen, levensvragen en de zorg voor anderen zijn wij op donderdag 26 juli 2018 voor de tweede keer met elkaar in gesprek gegaan. Onder de bezielende begeleiding van drs. Dirk de Korte.

Hij neemt ons mee op zoek naar het juiste midden en maakt daarbij onderscheid tussen kardinale deugden en zorgdeugden.

  • Kardinale deugden zijn verstandigheid, moed, maat, rechtvaardigheid.
  • Zorgdeugden zijn opmerkzaamheid, verantwoordelijkheid, zorgcompetentie, ontvankelijkheid.

Op het oog allemaal deugden met een totaal andere dimensie. Bij nadere beschouwing blijkt dat die deugden weliswaar een andere dimensie hebben, maar ook nauw met elkaar in verbinding staan. Ik geef een voorbeeld.

Onze jongste zoon, Jesse, heeft een zwakke begaafdheid. Dit wil zeggen dat hij verstandelijk, met klem niet geestelijk, wat minder schrander is dan anderen. Hij kan niet alles, maar door gebruik te maken van zijn talenten en uitdagingen kan hij wel het maximum uit zijn leven halen. Eigenschappen die hij ontwikkelt, toepast en doorontwikkeld. Om binnen die mogelijkheden steeds beter te worden. Dat zag er destijds heel anders uit.

Toen Jesse achttien was wilde hij graag zelfstandig gaan wonen. Wij, zijn ouders, vonden dat geen probleem. Wel achtten wij het slim te zorgen voor wat zorg en begeleiding. Die mogelijkheid – dachten wij – te vinden in een project begeleid wonen. Met veel enthousiasme begon hij aan dat project. Wat een teleurstelling – vooral voor hem – dat het project niet aan zijn verwachtingen beantwoordde. Jesse belde mij op een zondagavond. De inhoud van zijn verhaal deed ons besluiten: Jesse komt naar huis. We gaan zelf zorgdragen voor zijn ontplooiing. Die nacht hebben wij hem opgehaald. Om kwart voor drie ’s nachts.

Hier zien we dat de kardinale- en zorgdeugden allemaal voorkomen. Ze zijn bovendien nauw met elkaar verbonden. De ene deugd kan niet zonder de andere deugd. Er is sprake van een samenspel tussen de deugden. Hoe ging het verder?

Door oplossingsgericht te werken hebben we Jesse geholpen zijn MBO – opleiding, niveau 4, richting techniek, te voltooien. Hij behaalde zijn rijbewijs. Hij vond een vriendin waarmee hij toekomstplannen maakt. Door stug doorzetten konden wij een werkgever overtuigen dat hij met Jesse een prima technisch medewerker in huis haalde. De jongen die Jesse was vóór hij aan het project begeleid wonen ging deelnemen hebben wij teruggekregen. Hij groeit en bloeit weer als vanouds. En… Jesse weet dat als hij rondloopt met een probleem dat hij zelf niet kan oplossen, hij altijd bij ons terecht kan.

De trainingen, masterclasses én colleges zijn belangrijk

Ze vormen meer dan alleen een meerwaarde bij het interpreteren van sociaal maatschappelijke vraagstukken.

De beide colleges over beroepsvragen, levensvragen en de zorg voor anderen heb ik met veel genoegen gevolgd. Het voeren van mooie dialogen, delen van ervaringen, reageren en reflecteren op de uitspraken van elkaar, zónder dat andere deelnemers je mening ‘vreemd’ vinden. Ze stemmen steeds opnieuw tot nadenken, meepraten, vinden van oplossingen voor die sociaal maatschappelijke vraagstukken. Het is ook ruimte maken voor die ander en het implementeren van de resultaten in de samenleving. Daardoor groeit de samenleving in positieve zin!

Ik wens dat de programmamakers van de Vrijwilligersacademie Amsterdam besluiten meer colleges in haar programma aanbod op te nemen.

Franckx van Tilbeurgh
Ambassadeur voor de Vrijwilligersacademie Amsterdam

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!