In de zorg wordt van vrijwilligers steeds meer verlangd. Maar hoe verhoudt hun rol zich tot die van de professionals? Zoek naar de toegevoegde waarde, is het devies. Lees het artikel uit Trouw, met bijdragen van Karin Hanekroot en Lucas Meijs.

Lees meer

Vrijwilligers hebben tijd en aandacht voor mensen die dat nodig hebben. Vrijwilligers zijn experts in de leefwereld van mensen.

Lees meer

“Gooi ons nou niet in het diepe”. Vrijwilligers krijgen een steeds grotere rol binnen zorg en welzijn. Maar zijn die daar klaar voor?

Lees meer

Vrijwilligersorganisaties die zorg aanbieden hebben een sterke etnisch homogene achtergrond. Dat is een gemis, want dat gaat ten koste van goede zorg. Om echt aan de zorgbehoefte van de cliënt tegemoet te komen moet geïnvesteerd worden in een gezonde voedingsbodem met ruimte voor diversiteit. Lees het artikel Zorgorganisaties missen vrijwilligers met diverse culturele achtergronden door Renate Schepen.

Artikel in het Parool

Lees meer

75% van de respondenten in het HvA onderzoek naar informele zorg, geeft aan dat het vrijwilligerswerk wat zij doen, hen gelukkig maakt.

Lees meer

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Twitterpost

Site by Alsjeblaft!