terug

Ieder mens is een bron van kennis

Afgelopen 12 mei vond de masterclass ‘Ieder mens is een bron van kennis’ plaats met als gast Reinier Schippers. Het was een levendige bijeenkomst met veel discussie. Een kort verslag.

Reinier Schippers is voorzitter Maatschappelijke Opvang en GGZ-overleg van cliëntenbelang Amsterdam, coördinator van het congres Herstel Werk(t) en ervaringsdeskundige. De goed bezochte masterclass had als doel bewustwording voor andere benaderingswijzen in de zorg voor elkaar. Samen onderzochten we welke rol ervaringsdeskundigheid en herstel hierin kunnen spelen.

Tijdens de masterclass vertelt Reinier Schippers over zijn achtergrond en over de toegevoegde waarde van herstel en ervaringsdeskundigheid. Vervolgens kwam een discussie op gang over de vraag wat ervaringsdeskundigheid nu precies inhoudt.

De rol en plaats van de ervaringsdeskundige
Ervaringsdeskundig kun je op verschillende gebieden zijn. Momenteel is de term vooral bekend binnen de psychiatrie, maar in België wordt ook met ervaringsdeskundigheid gewerkt rondom armoede. Centraal staat bepaalde handelingskennis, waarbij een afstand tot je eigen verhaal belangrijk is. Daarbij is herstel geen uitkomst, maar een proces.
Ervaringsdeskundigen en andere professionals kunnen verbindingen aangaan. Er kan ruimte ontstaan door bijvoorbeeld minder regels of door regels aan te passen en door ervaringsdeskundigen meer invloed te geven. Bestuurders en betaalde werknemers beseffen langzaamaan meer en meer dat het nodig is om met ervaringsdeskundigen te werken. Dat is een belangrijke manier om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Zorgen en kansen
Deelnemers delen in een levendige discussie hun visie op de zorgen en kansen voor ervaringsdeskundigheid. Voorbeelden daarvan zijn de kans op verbeteren van kwaliteit van zorg. Zorgen zijn er over het feit dat ervaringsdeskundigen zich niet altijd gewaardeerd voelen. Soms zijn er vragen wanneer zij de juiste diploma’s niet hebben. Het gesprek gaat ook over verschillende opleidingen voor ervaringsdeskundigheid en het erkennen hiervan. Ook hier blijft een omslag in het denken van organisaties belangrijk. Evenals het zoeken naar een goede balans tussen de inzet van ervaringsdeskundigheid en andere hulpverleners.

Herstel is de kern en opleiding, training, krachtenbundeling en organisatie zijn de randvoorwaarden om kansen (voor ervaringsdeskundigheid) te benutten.

Het volledige verslag lees je hier

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!