terug

Conferentie Litouwen: vrijwilligerswerk in Europees verband

Begin april nam de Vrijwilligersacademie, samen met vertegenwoordigers van de Vrije Universiteit, De Regenboog, Kuria en School is Cool deel aan een conferentie in Litouwen. Het onderwerp: vrijwilligerswerk stimuleren in Europa, evenals gemeentelije betrokkenheid. Tijdens de conferentie werden ideeën en ervaringen uitgewisseld en zagen we opvallende overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende landen.

De eerste dag werd door onze delegatie georganiseerd. We keken met alle deelnemers naar de rol van de vrijwilliger. Hoe verhoudt die zich tot een vriend en hoe tot een een professional? We zagen dat alle drie zich inzetten om medemensen te ondersteunen die het moeilijk hebben. Het was interessant te zien dat er tussen landen onderling amper verschillen waren. Dat was ook het geval bij de workshop waarin we keken naar samenwerking tussen een betaalde hulpverlener en een onbetaalde kracht. Daarin werd duidelijk dat de kern van goede samenwerking ligt bij de passie van zowel de onbetaalde als betaalde kracht: samen en ieder voor zich willen we ons inzetten voor onze kwetsbare medemens.

Verschillen
Op de tweede dag werden juist de verschillen tussen de landen duidelijk. Zo bleken vertegenwoordigers uit Oost-Europa (Letland, Litouwen en Polen) veel belang te hechten aan duidelijke regels vanuit de overheid. In die landen is in de afgelopen jaren een wet aangenomen die het vrijwilligerswerk regelt. De overheid neemt maatregelen om vrijwilligerswerk te stimuleren. Vanuit ons perspectief is dat nogal top-down. Wij zien het juist als een kracht van onze aanpak in de informele zorg dat wij als vrijwilligersorganisaties zelf het werk ontwikkelen. We hebben de overheid ook nodig maar vooral als financier en voor goede afstemming en de juiste prioriteiten. Ook de Britten hadden deze insteek. In Italië, zo blijkt, is overheid nauwelijks aanwezig. De vrijwilligersorganisaties zijn daar vrijwel volledig op zichzelf aangewezen.

De verschillen tussen Oost- en West-Europa hangen volgens ons samen met de recente geschiedenis. Wij hebben een lange ervaring met vrijwilligerswerk, terwijl in Oost-Europa tijdens het communisme alle zorg door de staat werd geregeld. Dat verklaart wellicht dat de Oost-Europese landen blij waren als een gemeente het initiatief nam om ervaringen uit te wisselen met de vrijwilligersorganisaties. In het Verenigd Koninkrijk en Nederland vinden we dat op zich ook goed, maar ook te vrijblijvend. Wij ervaren dat we met de bezuinigingen op de zorg en de overheveling van taken vanuit het Rijk naar de gemeente veel meer verantwoordelijkheden op ons moeten nemen: we moeten meer gaan doen omdat er anders gaten vallen. In onze ogen is het wenselijk dat er gezamenlijke regie tussen informele zorgorganisaties en de gemeente tot stand komt.

Meer informatie over de conferentie is te vinden op:

YouTube
Facebook

En op savivalda

De conferentie Municipal Involvement in supporting Volunteerism werd georganiseerd met support van het Europe for Citizens-programma van Europese Unie en de Baltic-American Freedom Foundation (BAFF).

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!