terug

Aanpak Vrijwilligersacademie Amsterdam voorbeeld op Europees niveau

In gesprek met migranten en buitenlandse gasten werden de stappen naar inclusie besproken: contact maken, vertrouwen winnen, loyaliteit en wederkerigheid. Het ruilprincipe voor kennisdelen van de Vrijwilligersacademie bleek het goede voorbeeld te zijn.

Dat principe, waarbij partners hun inzet en kennis delen, leidt tot nieuwe verbanden waarin iedereen zich welkom weet. In het netwerk dat zo ontstaat is het mogelijk om contact te maken en vertrouwen te winnen. Door het delen van kennis en activiteiten wordt uitvoering gegeven aan de voorwaarden van loyaliteit en wederkerigheid. In de lerende praktijk die zo ontstaat is vernieuwing mogelijk.

De Vrijwilligersacademie heeft samen met Cabo op 12 tot en met 14 december haar Europese partners in het project PROTECT ontvangen. Het project beoogt meer migranten bij vrijwilligerswerk betrekken. Tijdens de meeting werd veel gesproken over de voorwaarden voor interculturele samenwerking in vrijwilligerswerk. Mede dankzij een Masterclass van emeritus professor Heinz Kimmerle en een presentatie van lector Martin Stam van de Hogeschool van Amsterdam, werd er op hoog niveau gesproken over de noodzakelijke voorwaarden voor multiculturele dialoog en welzijn nieuwe stijl. In gesprek met migranten en buitenlandse gasten werden de stappen naar inclusie besproken: contact maken, vertrouwen winnen, loyaliteit en wederkerigheid.

Mede door de inbreng van onderzoek en ervaringen van de Vrijwilligersacademie, onderschrijven de Europese partners de belangrijke uitkomsten. Zo is vastgesteld, dat het trainen van sleutelfiguren in migrantenorganisaties een belangrijk middel is om samenwerking met migranten vrijwilligers te bewerkstelligen. Het is essentieel om ook de medewerkers in vrijwilligersorganisaties te informeren en te trainen. Bewustwording van wat er nodig is om iederéén te bereiken en daar aan gaan werken, is het begin van goed samenwerken. Verder bleek het ruilprincipe voor kennisdelen van de Vrijwilligersacademie het goede voorbeeld te zijn. Dat principe, waarbij partners hun inzet en kennis delen, leidt tot nieuwe verbanden waarin iedereen zich welkom weet. In het netwerk dat zo ontstaat is het mogelijk om contact te maken en vertrouwen te winnen. Door het delen van kennis en activiteiten wordt uitvoering gegeven aan de voorwaarden van loyaliteit en wederkerigheid. In de lerende praktijk die zo ontstaat is vernieuwing mogelijk.

Presentatie Outreachend besturen in tijden van transitie
Tijdens deze transnationale meeting heeft lector Martin Stam een exemplaar van zijn nieuwe boek Outreachend besturen in tijden van transitie overhandigd aan Emel Can, deelraadslid van GroenLinks en betrokken bij het Europese project Protect. Stam concludeert hierin, dat de sociale sector niet goed in staat is verbinding te maken tussen professionele, informele en eigen kracht van mensen. Outreachende professionals brengen daar verandering in. Zij zien de informele zorg niet als hulpje maar als partner bij het ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. De Vrijwilligersacademie traint vrijwilligers hierin, vanuit lerende praktijk . De kennis en ervaring van drie krachten worden met elkaar verbonden: burgerkracht (waaronder vrijwilligers) met haar expertise van de leefwereld van burgers in kwetsbare posities; beroepskracht met haar expertise zoals die in methodieken over handelen op micro- en mesoniveau is opgeslagen; stuurkracht (van managers, ambtenaren en bestuurders) met haar expertise van verander- en ontwikkelprocessen op meso- en macroniveau.

Emel Can waardeerde de discussie en inzichten. Zij is van mening dat de bevindingen meegewogen moeten worden door de politiek en dat de samenwerkende organisaties als de Vrijwilligersacademie daarbij een belangrijk voorbeeld zijn. De Vrijwilligersacademie zal de komende maanden zich inspannen om de ingrediënten voor samenwerking en openstellen te delen met anderen in en buiten Amsterdam.

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!