terug

Loyaliteit, wat is dat eigenlijk?

In het vrijwilligerscafé van afgelopen 29 juni bezonnen we ons met 14 bezoekers op het begrip en het vraagstuk ‘loyaliteit’. Door Dick de Korte, ‘huisfilosoof’ Vrijwilligersacademie

Wat is dat eigenlijk: loyaliteit?

Loyaliteit is trouw zijn aan bijvoorbeeld en vriend of verwanten. Je ‘gaat iets met ze aan’. Je doet elkaar een belofte om trouw te zijn ook in minder gemakkelijke tijden. Loyaliteit brengt ook verplichtingen met zich mee. Je voelt je samen verantwoordelijk voor de relatie en je vertrouwt erop dat de ander zich daarvoor net zo inzet als jij. Loyaliteit vraagt ten slotte om geduld, het moet groeien.
Je zou kunnen zeggen dat loyaliteit de morele dimensie is van elke persoonlijke relatie.

Loyaliteit als vraagstuk

Loyaal zijn en blijven is soms niet eenvoudig. Loyaliteit met iemand kan ten koste gaan van loyaliteit aan jezelf: je levert te veel in, er is geen wederkerigheid meer. Echt ingewikkeld wordt het als er sprake is van dubbele of gespleten loyaliteit. Je zit dan beklemd tussen partijen met tegenstrijdige belangen. Je wilt loyaal zijn aan beide, maar dat lukt niet.
In het gesprek hebben we eerst een verkenning gedaan naar de betekenis van het begrip loyaliteit. Daarna hebben we ervaringen uitgewisseld. Met name over dubbele loyaliteit.
Mooi..

Dick de Korte
‘huisfilosoof’ Vrijwilligersacademie

  • ‘Over’loyaliteit: de loyaliteit met de ander gaat te koste van trouw aan jezelf .Je herkent je grenzen niet. Je levert in op je ‘ware zelf’
  • Eenzijdige loyaliteit: Jij bent loyaal, de ander niet
  • Dubbele of gespleten loyaliteit: Je zit tussen twee partijen aan wie je loyaal wil zijn. B.V. loyaal willen zijn aan je (nieuwe) partner én loyaal willen zijn aan je kinderen

Loyaliteit

  • Trouw te zijn, ook al vind je sommige dingen minder leuk.
  • Je wilt graag dat het goed gaat met de ander
  • Je gedrag is erop gericht iemand te steunen
  • Voorwaarde is dat je iets voor de ander voelt

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!