terug

Leerlijn Ervaringsdeskundigen in buurt- of wijkteams

In het afgelopen jaar is samen met het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis veel werk verricht in de ontwikkeling van buurt- en verbondsteams in Amsterdam in opdracht van de gemeente. Er is gekeken naar de rol die ervaringsdeskundige medewerkers gaan vervullen en waarvoor een opleiding is ontwikkeld.

Ontwikkel een leerlijn

De Vrijwilligersacademie is door het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) gevraagd om een leerlijn te ontwikkelen voor ervaringsdeskundigen die deze functie willen gaan vervullen. Dat deden we samen met de mensen die al heel lang bezig zijn met het opleiden van ervaringsdeskundigen, zoals de Hogeschool van Amsterdam, COEVA en ED-trainers.

Samen werken in buurt- of wijkteams

Uit de ontwikkeltraject volgt een advies om ervaringsdeskundigen in te zetten als expert van de leefwereld en de randvoorwaarden om dat goed te doen. Met de leerlijn voor ervaringsdeskundigen in buurtteams steunt de gemeente de mensen die straks aan de slag gaan en hun organisaties. Vanuit ANE is het de wens om ook aandacht te gaan besteden aan het samenspel binnen de toekomstige teams zodat de verschillende experts goed samen leren en werken.

Nieuwe groep start

De leerlijn is een combinatie van groepsleren, training en praktijkervaring. Zonder praktijk is er geen opleiding of competentie-ontwikkeling. Inmiddels is er een leidraad, competentieprofiel en opleidingsstandaard voor deze leerlijn en staan we klaar om de volgende groep te verwelkomen!

Hieronder de wervingstekst voor nieuwe cursisten. In de notitie vind je alle informatie over het ontwikkelen, de competenties en het profiel.
Meer weten? Neem contact op met Karin Hanekroot, karin@vrijwilligersacademie.net

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!