terug

Het beste van de academie in 1 middag!

De Vrijwilligersacademie presenteert in 2018 ter ere van haar 10-jarig bestaan het Vrijwilligersacademie Festival. In één dag ervaar je wat de essentie is van leren bij de Vrijwilligersacademie. U komt toch ook?

Om te ervaren wat leren bij de Vrijwilligersacademie is, organiseren we voor begeleiders van vrijwilligers een overzicht in 1 middag.

Op 13 september leren zij een deel van het aanbod van de Vrijwilligersacademie door eigen ervaring kennen. De thema’s zijn mensen en motivatie, zorgen voor de ander, zorgen voor jezelf, contact en communicatie. Met een masterclass op het belang van onzeker weten bij dementie – en workshops over rollen en grenzen, en de communicatie skills om daar goed mee om te kunnen gaan.

De Vrijwilligersacademie presenteert in 2018 ter ere van haar 10-jarig bestaan het Vrijwilligersacademie Festival! In één dag beleef je begeleiders van vrijwilligers de beste en meest populaire trainingen en bijeenkomsten die we de afgelopen jaren organiseerden.

Van oriëntatie tot masterclasses, van bewustwording tot kennis vergroten, van voor jezelf tot voor de hele stad. Met allemaal één doel: iedereen die voor een ander zorgt toerusten en versterken, zodat we een zorgzaam kunnen samenleven. Een onvergetelijke middag met de leukste mensen, drankjes en heel veel plezier.

13 september is de dag
Op donderdag 13 september verwelkomen wij u graag in het hofje: Liefde is het Fondament. U treft een kennismarkt van ideeën en ontmoetingen aan, waar u naar eigen voorkeur en smaak kunt meedoen met workshops, trainingen, gesprekken en theater. U kunt hier meer leren over mensen, motivatie, zorgen voor de ander, contact, communicatie en samen werken.

We laten u vanuit onze visie op leren graag kennismaken met alle bijzondere smaken die we in de afgelopen 10 jaar hebben ontwikkeld met de partners van de Vrijwilligersacademie. Natuurlijk met een masterclass en minicollege.

Programma

Het programma bestaat uit een mini masterclass, keuze workshops en activiteiten.

Mini masterclass: dementie gaat niet op vakantie

De minimasterclass staat in dienst van het ruimte maken voor verschil en onzeker weten. Hoe oefenen maatschappelijke initiatieven in zorgen mét in plaats van zorgen vóór mensen in kwetsbare omstandigheden? In de masterclass bespreekt Martin Stam het belang van onzeker weten en onderzoeken we met elkaar hoe we dat zo lang mogelijk kunnen vasthouden in de informele zorg.

  • theatercollege, the next level

Workshops contact en communicatie

  • luisteren in de workshop contact ervaren
  • feedback geven in een oplossingsgericht rollenspel en
  • zonder oordeel in een workshop geweldloze communicatie.

Workshops zorgen voor de ander, zorgen voor jezelf

  • rol en positie van zorgvrijwilligers in ‘gesprek op voeten’
  • hoe je moet helpen en niet redden door een ronde speedcoachen
  • nee zeggen en grenzen stellen in de workshop omgaan met verbale agressie.

mensen en motivatie
We presenteren hoe de Vrijwilligersacademie aansluit op de verschillen tussen mensen. Graag laten we u zien hoe met verschillende soorten en vormen van training, verschillende vrijwilligers geboeid kunnen worden en blijven voor het werk in de zorg. En zeker is dat u gaat ervaren wat de juiste of ongepaste afstand – nabijheid met u doet. Laat u verrassen door bijzondere ontmoetingen en gesprekken over het zorgen voor elkaar, en voor de ander.

Kom erbij en ervaar het zelf!

inschrijven kan nu al via deze link

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!