terug

In gesprek met Martin Stam

Om de kijken hoe de Vrijwilligersacademie in 10 jaar is veranderd, interviewde ik oud-lector outreachend werken en innoveren aan de HVA, Martin Stam, over tien jaar Vrijwilligersacademie (VA). Martin Stam is nauw betrokken bij de academie. door Jaap Vriend

communicatie

Martin, inmiddels met pensioen, is ooit begonnen als docent Nederlands. Door dat werk leerde hij veel over diversiteit, over culturele verschillen en hoe context gevoelig alles is. Iedereen heeft andere aannames in het leven en de vraag is dan hoe je communicatie inricht en hoe je het ook daar weer over kunt hebben.
Martin werd lector bij de HVA, dat hij zelf beschrijft als de grote broer van de Vrijwilligersacademie. Hij verhaalt over hoe je vroeger zorgwekkende zorgmijders had achter de voordeur en outreachende zorgmedewerkers die hen probeerde te bereiken. Maar het welzijnswerk is de afgelopen jaren veranderd.

Trends

De belangrijkste trends die Martin ziet in het welzijnswerk in de afgelopen jaren zijn:
1. Hulpverleners zijn steeds meer integraal samen gaan werken.
2. Nu de gemeentes na 2015 steeds meer zelf moeten oppakken door de WMO, wordt vrijwilligerswerk steeds belangrijker.
3. Vrijwilligers krijgen steeds meer inhoudelijke taken en hun ervaringskennis wordt steeds belangrijker.

Belangrijke oorzaak van deze trends is dat de hulpverlening het werk niet meer aankon. Sommige hulpverleners hadden wel een caseload van 300 tot 350 mensen en veel mensen waren en bleven onbemiddeld.
Daarnaast kwam het buddywerk op, waarbij het echt om contact maken ging. Dat ging vanuit het BOS-principe. Van binnenuit, onderaf en samen. Dit is iets waar vrijwilligers en/of ervaringsdeskundigen bij uitstek voor geschikt zijn. Maar dat contact maken is niet altijd gemakkelijk.

Je leert contact maken

Hier kwam de Vrijwilligersacademie om de hoek kijken. Deze hing, zo zegt Martin, als het ware al een tijdje in de lucht. Want op de Vrijwilligersacademie leer je contact maken, vertrouwen winnen en de ander zelfvertrouwen geven.

Vrijwilligers waren lang een groep mensen waarvan het potentieel niet erkend werd door de professionals, maar ook dat verandert volgens Martin. Ook bij de Vrijwilligersacademie zie je dat er de afgelopen tien jaar steeds meer aandacht kwam voor de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. Omdat de laatsten eenvoudigweg steeds meer nodig zijn.

Vrijwilligersacademie is gegroeid

De Vrijwilligersacademie is volgens Martin erg gegroeid. In het begin lag de nadruk, terecht zo zegt hij, in het bijzonder op het contact maken met de ander. Dat is nog steeds belangrijk maar daarnaast gaat het ook meer om het belang van ervaringskennis en hoe je die inzet. Bovendien is er aandacht voor het ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid zodat voormalige cliënten, die ooit flink in de shit zaten, anderen kunnen ondersteunen en weer perspectief krijgen op werk.

Lees ook: In gesprek met Astrid Philips, kwartiermaker

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!