terug

Vanaf 1 april zijn er buurtteams in Amsterdam, plekken waar Amsterdammers terecht kunnen voor ondersteuning op het gebied van zorg, wonen of werk. In het webinar ‘Buurtteams ontwikkelen’ werd tijdens de Week van de participatie ingegaan op het ontwikkelen van deze buurtteams met ervaringsdeskundigheid. Wat werkt, wat maakt dat succesvol en wat kan versterkt worden? Lees hier het hele verslag.

Renate Schepen, trainer bij Vrijwilligersacademie Amsterdam, ging in gesprek met gasten:
Daan Neleman – ervaringsdeskundige buurtteammedewerker en
Ozlem Tekin – teamleider Buurtteams Nieuw-West,
Patrick Theunissen – ervaringsdeskundige buurtteammedewerker en
Wonah de Koningh – projectleider en
Nynke Vlieger – kwartiermaker Buurtteams Centrum.

Werkzame elementen

Op de vraag: ‘wat werkt?’ kwam naar voren dat men ruimte nodig heeft voor leren, om samen te ontwikkelen als team en daarmee competenties te ontwikkelen. Er dient ruimte te zijn voor het delen van succesverhalen over de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid. Het is belangrijk te onderzoeken wanneer ervaringsdeskundigheid het best tot zijn recht komt.

Ervaringsdeskundigheid is niet alleen een meerwaarde in het inbrengen van andere perspectieven in het directe contact met Amsterdammers, maar ook in het meedenken over de organisatieontwikkeling van een buurtteam.

Besproken wordt dat ervaringsdeskundigen een stukje echtheid en transparantie meebrengen, waardoor het makkelijker is om binnen te komen. De meeste beroepskrachten zijn empathisch en kunnen goed contact maken. Ervaringsdeskundigen hebben een ánder soort nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Ook wederkerigheid in het leren tussen buurtteam medewerkers wordt als werkzaam element benoemd.

Voorwaarden

Meerdere deelnemers melden het belang om de verwachtingen van medewerkers over ervaringsdeskundigheid te verhelderen. Door tijdsdruk wordt hier veelal weinig aandacht aan besteed. Hierbij wordt ook genoemd dat de ervaringsdeskundige buurtteammedewerkers meerdere rollen kunnen hebben: zij kunnen de werkwijze in buurtteams helpen ontwikkelen (kwartiermaken), meedenken over het ontwikkelen van de Buurtteamsorganisatie (adviseren), ondersteunen van Amsterdammers (werken aan concrete casus). Beroepskrachten kunnen ook aangezet worden om anders te kijken vanuit hun eigen ervaring.

Wat maakt het succesvol?

Om de inzet van ervaringsdeskundigheid te laten slagen moeten ervaringsdeskundige medewerkers op een gelijkwaardige en volwaardige manier worden behandeld. De toevoegingen vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige buurtteammedewerker moeten gezien en benut worden. Soms is er sprake van een beschermende betutteling die goed bedoeld is maar belemmerend werkt.

Gedeelde ervaringen, los van specifieke eigen ervaringen maken deze werkwijze succesvol. De gedeelde basis is toch ervaring met uitsluiting en herstel. Er zijn talloze verschillende achtergronden en culturen in Amsterdam. Ervaringsdeskundigheid kan juist vanwege die gedeelde noemers aansluiten. En voor hele specifieke situaties kan je een hele specifieke match maken.

Het gezamenlijk bespreken van casuïstiek en gezamenlijk bezoeken van Amsterdammers blijkt een geschikte manier om ervaringsdeskundigheid verder te ontwikkelen binnen een team. Het geeft een team de mogelijkheid om te kijken wat er geleerd wordt van ervaringsdeskundigheid.

Wat kan er versterkt worden?

Niet iedereen is bekend met of enthousiast over de inzet van ervaringsdeskundigheid, bijvoorbeeld door onbekendheid, vastgeroest denken. Er zijn onbewuste vooroordelen en beelden over ervaringsdeskundigheid. Het is om die reden belangrijk om kennis en succeservaringen te delen en in te zetten op een goede positionering van ervaringsdeskundigheid. De waarde van ervaringsdeskundigheid moet benoemd worden zolang die niet vanzelfsprekend is. Wederzijdse verwachtingen moeten kunnen worden gedeeld en besproken.

Vaak onderschat men welke competenties nodig zijn om ervaringskennis op een goede manier in te zetten. Er wordt gesproken over een onderverdeling van ervaringsdeskundigheid in MBO/HBO. Een groep deelnemers geeft aan dit achterhaald te vinden. Het belang om naar werk- en denkniveau, de kwaliteiten en deskundigheid te kijken wordt hierbij benadrukt. Goede profielen opstellen en gebruiken verheldert dit.

De bijeenkomst wordt afgesloten met enkele ervaringen over het spanningsveld dat werken met ervaringsdeskundigheid meebrengt. Een tip die wordt gegeven is om niet bang te zijn het te laten schuren. Juist daardoor komt er ruimte om in gesprek te gaan over wat wel en niet werkt. Het is van belang om op zoek te blijven gaan naar bondgenoten, een netwerk te vormen zodat je elkaar kan blijven vinden.

De spanning tussen de leef-/belevingswereld en de systeemwereld die zich ook uit in wet- en regelgeving komt ook aan bod. De Participatiewet is erg op controle en technisch-instrumenteel werken gericht en hier hebben ambtenaren geen keuze in; de wet legt dit dwingend op. De vraag om als ervaringsdeskundige te mogen studeren en stage te lopen wordt daardoor gehinderd. Fijn samenwerken met ambtenaren van sociale zaken is een mooi streven, maar open spreken is dan lastig.

Uit de bijeenkomst blijkt dat het een blijvend proces is van leren en ontwikkelen om ervaringsdeskundigheid zo goed mogelijk in te zetten en door te ontwikkelen in de buurtteams. Een versterking kan zijn meer rugsteun te bieden vanuit een stedelijk team, de juiste aandacht voor het wederzijds leerproces binnen de Buurtteamorganisaties en/of meerdere ervaringsdeskundigen in één team te plaatsen. De buurtteams zijn nog maar net gestart en er is tijd om de ontwikkeling van inzet van ervaringsdeskundigheid door te zetten om uiteindelijk de Amsterdammer in een kwetsbare positie zo goed mogelijk te ondersteunen.

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over: