terug

Tussenruimte

Nieuws & Masterclass

zaterdag 18 juni 2022

Tussenruimte

De bijeenkomst Schuldenvrije buurt ging over het bouwen aan buurtcohesie: Noord en Oost zijn al verder met bereiken van bewoners om met hun draagkracht en netwerk hieraan mee te doen.

Niemand laten zakken

Het gaat om een samenspel tussen formeel en de sociale basis. Daarbij vinden ze werkende weg nieuwe manieren van samenwerken uit. Dat gebeurt op basis van een visie op wat werkt in gelijkwaardigheid en andere waarden die bij zo’n proces horen. Hoe komen ze van een ‘utopie’ (schuldenvrije buurt) tot een werkzame buurtbenadering? Dat vereist de gezamenlijke commitment aan een hoger doel: we laten niemand zakken. Of positief geformuleerd: we gaan voor bestaanszekerheid voor iedereen in de buurt. Ook in ZuidOost en Nieuw-West is men nog volop bezig met de eerste stappen hiernaar toe: via outreached werken contact met bewoners maken.

De tussenruimte

Zonder tussenruimten en tussenpersonen gaat het vormen van zo’n buurtcohesie niet. Het gaat erom de leemtes in kennis, competenties en verbindingen op te sporen en van onderaf lerend te maken.
Het is een neutrale plek waar verschillen kunnen bestaan door het vertrouwen in elkaars oordeel en het besef dat je elkaar aanvult. Het gaat daarbij steeds om bewoners en hun belevingswereld als vertrekpunt te nemen. Hun taal is daarbij belangrijk. Om deze tussenruimte zinvol te maken, moet je kleinschalig werken en voor iedereen zichtbaar en herkenbaar zijn. 

Tussenstap

Het delen van successen en niet-pluisgevoelens is een eerste stap. Van daaruit is het zaak wat we hebben aan vertrouwen en inzichten geleerd hebben te borgen en de kring deelnemers te vergroten. Dat zijn belangrijke tussenstappen naar een daadwerkelijke schuldenvrije buurt.  

Download hier onder het verslag van de bijeenkomst.

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over: