terug

Bespreekbaar maken van armoede

Masterclass ‘bespreekbaar maken van armoede’ onthulde inzichten en gemiste kansen. Hierbij een verslag daarvan.

De masterclass heeft waardevolle inzichten opgeleverd over het bespreekbaar maken van armoede en heeft tevens enkele gemiste kansen blootgelegd. Het is van groot belang dat er meer aandacht wordt besteed aan het betrekken van ervaringsdeskundigen bij dergelijke initiatieven, om zo een effectieve aanpak te realiseren en daadwerkelijk hulp te bieden aan mensen in uitzichtloze situaties.

In de tweede masterclass van de Vrijwilligersacademie over armoede stond het bespreekbaar maken van dit onderwerp centraal. Catelijne Akkermans, actie-onderzoeker en werkzaam bij Sociaal Kabaal, deelde tijdens de workshop de zogenaamde Haagse methode, een aanpak die in opdracht van de gemeente is ontwikkeld om de schrijnende situatie van mensen die al meer dan vijf jaar onder de wanbetalersregeling vallen aan te pakken.

De Haagse methode
Met behulp van namen en adressen verkregen van zorgverzekeraars, is er een selectie gemaakt van 177 personen uit een groep van ongeveer 2000. Uiteindelijk zijn er 139 mensen daadwerkelijk gesproken of is er op een andere manier contact geweest. Het is belangrijk om op te merken dat zelfs een deur die voor iemands neus dichtgeslagen wordt, als contactmoment wordt geteld.

Gemiste kans
Het eerste aspect van in gesprek gaan is het vinden van de mensen. Hierbij is het van belang om te kijken naar wat er al bekend is en om professionals en de waardevolle ervaringskennis in te zetten. Helaas wilde de gemeente niet meewerken aan het betrekken van ervaringsdeskundigen, vanwege gedoe en de vraag naar meerwaarde. Er werd echter wel gebruik gemaakt van hun expertise bij de werving, maar niet bij het daadwerkelijke contact. Een gemiste kans.

Hoe het moet
Tijdens het proces van in gesprek gaan, zijn er belangrijke bevindingen gedaan met betrekking tot het benutten van ervaringsdeskundigheid:

  • Het is niet alleen belangrijk om iets te halen, maar ook om iets te brengen. Van iets lekkers tot echte hulp.
  • Vermijd kleine lettertjes en onduidelijkheden in communicatie.
  • Een “nee” betekent niet altijd definitief “nee”, maar kan ook betekenen “nu even niet”.
  • Vermijd beleidstaal, zoals het woord “cliënt”, dit draagt bij aan een meer open en gelijkwaardig contact.
  • Contact maken met mensen vereist geduld en een persoonlijke aanpak.
  • Alleen als de sfeer vertrouwelijk en persoonlijk is kun je echt contact maken.

Om contact te blijven houden met mensen, is het belangrijk om iets te bieden. Het doorbreken van de vele systemen die mensen in armoede ervaren, is essentieel om daadwerkelijk verandering te bewerkstelligen.

Interesse in meer? Luister hieronder naar de podcast.

De volgende masterclass over armoede, deel 3, is gepland op 28 november 2023 van 16:00 – 18:00 uur. Zet het vast in je agenda!

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!