terug

Onderzoek naar de basistraining

Nieuws

woensdag 15 juni 2022

Onderzoek naar de basistraining

Onderzoek vormt de basis van de trainingen van de Vrijwilligersacademie. Vanaf de start onderzoekt de VA trainingsbehoefte, tevredenheid, en meer. Onlangs is een nieuwe onderzoeksrapportage verschenen. Dit onderzoek door Meetellen in Amsterdam gaat over de basistraining: wat hebben vrijwilligers er aan gehad in de praktijk?

Dit onderzoek is een evaluatie van de basistrainingen die door de Vrijwilligersacademie aangeboden worden. Het betreft de ‘basistraining voor maatjes’. In deze training worden vrijwilligers voorbereid op het één op één begeleiden van een maatje. Dit onderzoek richtte zich met name op het onderzoeken van de ervaringen van cursisten die de basistraining hebben gevolgd.

Met dit onderzoek is een antwoord gezocht op de volgende vragen:

  • Wat hebben cursisten, enkele maanden nadat zij een basistraining hebben gevolgd, gehad aan deze training?
  • Wat hebben cursisten gemist in de training nu zij terugkijken hierop, veelal met enige praktijkervaring?

Zeer bruikbaar

Over het algemeen kunnen we concluderen dat oud-cursisten zeer tevreden zijn met de basistraining die zij hebben gevolgd. Alle cursisten vonden de inhoud ervan bruikbaar voor de praktijk van hun vrijwilligerswerk.
Cursisten geven aan veel te hebben gehad aan de kennis en ervaring die zij hebben meegekregen over de rol van een vrijwilliger en het thema afstand en nabijheid en het stellen van grenzen.

Dit is vergelijkbaar met de uitkomsten van de evaluatie in 2019. Ook toen gaven respondenten aan veel aan deze onderwerpen gehad te hebben. Ook in de voorkeur voor werkvormen is ten opzichte van 2019 niet veel veranderd. Respondenten geven de voorkeur aan praktijkvoorbeelden/casussen bespreken en ervaringen uitwisselen met andere cursisten.

Waardering voor ervaringsdeskundige co-trainers

Een nieuwe toevoeging aan de basistraining is de inzet van ervaringsdeskundige co-trainers. Dit heeft voor de meeste cursisten bijgedragen aan een betere voorbereiding op hun vrijwilligerswerk.

Door de coronamaatregelen heeft de meerderheid van de cursisten de trainingsbijeenkomsten in Zoom gevolgd. Het merendeel van de respondenten is van mening dat deze Zoom bijeenkomsten hen voldoende voorbereid hebben op hun vrijwilligerswerk. Gemiddeld genomen wordt de training in Zoom even goed beoordeeld als de ‘live’ training in 2019 (8,1 gemiddeld). Doordat de ‘live’ trainingen in 2021 hoger beoordeeld werden (8,9 gemiddeld) ligt de gemiddelde beoordeling in 2021 (8,3) net iets hoger dan in 2019.

Net als in 2019 heeft het merendeel van de respondenten geen specifieke onderwerpen gemist in de training. Een deel van de respondenten vindt dat de trainingsbijeenkomsten van drie uur wel lang is. Dit zijn voornamelijk cursisten die de bijeenkomsten online hebben bijgewoond, dus dat zou een factor kunnen zijn.

Blijven onderzoeken

Onderzoek houd je scherp en zorgt ervoor dat je de aandacht blijft bij de kwaliteit. Maar natuurlijk vooral dat we doen wat vrijwilligers nodig hebben en belangrijk vinden!

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over: