terug

Meetellen onderzoekt de basistraining

Meetellen Amsterdam is een ervaringsdeskundig onderzoeksbureau dat participatief onderzoek uitvoert. Meetellen heeft onderzoek gedaan naar de basistrainingen van de Vrijwilligersacademie.

Zo onderzochten zij wat cursisten hebben gehad aan de basistraining, en wat zij hebben gemist, enkele maanden na het volgen van de training. De onderzoeksmethode bestond uit digitale vragenlijsten en groepsinterviews. In totaal zijn 69 oud-cursisten bevraagd.

Resultaten

De belangrijkste resultaten op een rijtje:

  • 95% van de respondenten geeft aan de basistraining bruikbaar te vinden voor de praktijk van het vrijwilligerswerk. De overige 5% blijken opgeleide zorgverleners te zijn.
  • De werkvormen die het meest worden gewaardeerd zijn: rollenspellen, ervaring delen met cursisten en huiswerkopdrachten.
  • Wat gemist wordt: theorie over de presentiebenadering, verdieping op bepaalde thema’s of over het werken met bepaalde groepen mensen of problematiek, intervisie en een terugkombijeenkomst.
  • De onderwerpen die het vaakst als belangrijk worden aangemerkt zijn: de rol en positie van de vrijwilliger, grenzen stellen én OMA thuislaten (oordelen, meningen en adviezen).

Vervolgonderzoek

Na deze nul-meting zal in 2022 een 1-meting uitgevoerd worden door Meetellen. De trainers hebben de feedback van cursisten meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwste versie van de basistraining. We kijken uit naar de resultaten van de 1-meting.

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!