terug

Opbrengst van de leerlijn Vertrouwenspersonen Oost

In Oost is bij De Meevaart een bijzondere pilot gedaan. Mensen uit de buurt zijn opgeleid tot vertrouwenspersonen; zij hebben een sleutelrol in het contact leggen met mensen die armoede kennen in de buurt. Hoe dit in zijn werk gaat, en met welk resultaat kwam in een workshop aan de orde.

de leerlijn

In de opleiding worden mensen toegerust om mensen in armoede te ondersteunen. Het gaat om bewoners die er zelf dichtbij staan, en weten hoe het is om krap te zitten en die weten hoe het voelt als je hulp moet vragen (taboes, schaamte en daar mee omgaan). Vertrouwenspersonen begrijpen dat, dat is hun kracht.

Bijzonder in dit traject was om de groep als groep laten opereren en tegelijkertijd op te leiden. Het was niet een vast omlijste training, maar een ontwikkeling van een groep die als team in de buurt ging samenwerking aan complexe problemen en de eigen competenties. De leervraag van de groep was leidend.

Centrale vraag daarbij was steeds: wat is een goede vertrouwenspersoon, en wat heb je nodig om je daartoe te ontwikkelen. In ongeveer acht bijeenkomsten, plus een start- en een slotbijeenkomst, is met elkaar hieraan gewerkt.

resultaten

Zestig mensen – die niet in beeld waren bij de formele zorg – werden door de Vertrouwenspersonen gevonden en geholpen. Dit alles goed gedocumenteerd en bijgehouden in een systeem systeem om dat in te vullen. De 10 mensen in de leerlijn zoeken elkaar nu gemakkelijker op en hebben steun bij elkaar. Zij zullen een coachende rol vervullen bij de nieuwe groep; zo blijven ze in verbinding. En de vertrouwenspersonen blijven samenwerken met de formele zorg. Om het gesprek aan te gaan en een brugfunctie te vervullen.

Met de leerlijn en groep vertrouwenspersonen is een “good practice” ontwikkeld van hoe het wel kan. Waar de formele zorg vaak gebonden is aan taakstellingen, kan de samenwerking met de informele krachten zorgen voor beweging. Door elkaar te erkennen benut je de kracht van vertrouwen om te signaleren en te helpen.

De deelnemers aan de workshop gaven aan dat zij onder de indruk zijn van de resultaten. Een goede samenwerking is een gezamenlijk doel om meer mensen te kunnen helpen. En het biedt kansen om door te stromen. Opvallend in deze workshop was dat zowel de persoon als de functie van vertrouwenspersonen een grote rol spelen in het succes. Met dit resultaat en de kennis die is opgedaan gaan Samen Vooruit en de Vrijwilligersacademie aan de slag, met de volgende groep en het doorontwikkelen van de leerlijn Vertrouwenspersonen.

Meer informatie over de leerlijn Vertrouwenspersonen

Download hier het hele verslag:

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!