terug

Vrijwilligerswerk is een stabiele en belangrijke basis voor de sociale cohesie en het maatschappelijk leven in onze stad. Het is belangrijk dit te behouden, versterken en koesteren. Om dat goed te kunnen doen vestigen Vrijwilligersacademie, Vrijwilligers Central, Viia en Venzo samen met het Trendrapport 2019 aandacht op de belangrijkste trends en agendapunten voor iedereen die zich bezig houdt met beleid en praktijk van vrijwilligerswerk in Amsterdam.

Verbazing

Tot grote verbazing is er in de voorjaarsnota geen sprake van een investering in mensen en vrijwilligerswerk. Sterker nog, er is een versobering aangekondigd voor de komende jaren. Versobering van de investeringen op vrijwilligerswerk en mantelzorg passen niet bij de ambitie van Amsterdam voor een ‘stevige sociale basis’. Maar als je wilt investeren in de mensen die zich vrijwillig inzetten voor deze stad, moet dat ook met middelen, want het gaat niet vanzelf. Er is vakmanschap, maatwerk en deskundigheidsbevordering nodig. En dat is goedkoper maar niet gratis.

Investeer in vrijwilligers

Daarom staat in een het trendrapport nog een keer helder wat hoog op de agenda staat de komende jaren. En een oproep. We constateren een tegenstrijdig beleid, waar we een impuls zouden verwachten, wordt versobering aangekondigd. In de praktijk van onze leefwereld is er eerst informele zorg, daarna formeel. Dat zou ook zichtbaar moeten zijn in Amsterdamse zorg en welzijn.
Zorg en welzijnsorganisaties drijven op de inzet van vrijwilligers. Helaas wordt professionele inzet nog steeds niet gezien als ondersteunend aan de informele zorg. Wanneer de gemeente dit toestaat door niet te investeren in vrijwillige inzet, zet zij de informele krachten op achterstand.

Uit de trends in het rapport volgen een aantal – voor ons logische – aanbevelingen. Een daarvan is dat vrijwilligers niet als ‘instrument’ benaderd kunnen worden.
Als je de waarde van vrijwilligers wilt benutten moet je investeren in de randvoorwaarden. Erken maak gebruik van de expertise die er is. En durf te investeren in vrijwilligerswerk.

Wil je meepraten over de toekomst van de 1-op-1 vrijwilligerswerk in Amsterdam? Kom naar de masterclass in Pakhuis de Zwijger op vrijdag 21 juni a.s.. Inschrijven gaat vvia Pakhuis De Zwijger, via deze link

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!