terug

Buddy's maken de stad!

In Pakhuis De Zwijger organiseerde de Vrijwilligersacademie een talkshow rond het thema buddy’s en maatjes. In het kader van We make the city was de vraag: Hoe moet het buddywerk er over 50 jaar uit zien?

Gespreksleider Niels Krummacher heet iedereen van harte welkom, namens de Vrijwilligersacademie die het initiatief nam om aandacht te schenken aan buddy’s en maatjes, als de sociale basis voor de zorg in onze stad. Met de verschillende gasten aan tafel onderzoeken we de waarde van buddy’s, nu en in de toekomst.

Wat is buddyzorg

Allereerst wordt besproken wat het buddywerk is. Vrijwilligerswerk in Nederland is groot (zie het factsheet hieronder). Vrijwilligerswerk is niet verplicht, onbetaald maar wel georganiseerd. Mantelzorg valt er niet onder.

Het aandeel vrijwilligerswerk door buddy’s is misschien relatief klein, maar de waarde die ze brengen is heel erg groot. Buddyzorg komt voort uit de zorg voor HIV patiënten in de jaren tachtig. Inmiddels zetten buddy’s en maatjes zich in voor vele doelgroepen en op verschillende manieren. Het contact staat daarbij altijd voorop: hoe kun je iemand verder helpen?

Wat zijn de voorwaarden

Uit onderzoek blijkt dat vrijwilligerswerk niet kan zonder aandacht te geven aan de randvoorwaarden: opleiding, goede matching, ondersteuning, intervisie. Het is heel belangrijk dat je als vrijwilliger kunt terugvallen op een organisatie met je vragen of als het ingewikkeld is.

Wat is de waarde

Tot op de dag van vandaag ben ik mijn buddy dankbaar, het was essentieel.
Ze heeft me echt in persoonlijke groei geholpen en uit isolatie gehaald.

Het contact tussen mensen is essentieel. De waarde ervan groot. Het vertrouwen dat buddy’s krijgen is van waarde, op zich en als aanvulling op formele zorg. Mensen zijn soms bang om zich te uiten en om weer in een ander hokje geplaatst te worden in de formele zorg. Mensen durven zich tegenover een vrijwilliger uit te spreken en er is meer tijd voor contact; dan kom je pas erachter wat er speelt.

Je ziet altijd blijdschap als je komt maar het doet je iets als iemand zegt: “door jou aanwezigheid heb ik het gevoel dat ik nog leef.”

Uit onderzoek blijkt dat de opbrengen voor deelnemers groot zijn; minder stress en meer contacten bijvoorbeeld. Heeft de vrijwilliger er ook iets aan?

Mensen vertellen dat het bijzonder is kennis te maken met een totaal ander milieu. Het krijgen van het vertrouwen is heel bijzonder. Voor het aanwezige raadslid was vrijwilligerswerk aanleiding om de politiek in te gaan.

Hoe moet het buddywerk over 50 jaar uit zien?

Er zijn veel buddy’s in Amsterdam, naar schatting 7.000. Zijn dat er genoeg of zouden het er 70.000 moeten zijn? Misschien moet iedereen een keer buddy zijn in zijn of haar leven?

  • Wederkerigheid
    Meer en meer nemen vrijwilligers de zeggenschap over en hanteren een andere benadering. Mensen bezoeken en kijken wat ze kunnen bijdragen in plaats van of ze hulp nodig hebben. Deze wederkerigheid zou de komende 50 jaar de overhand moeten krijgen.
  • Organisatie
    Mooi is dat de vrijwilliger de baas wordt, maar ook in de toekomst blijft de organisatie belangrijk voor het matchen, ook in de buurt. Organisatie blijft heel belangrijk, met bestuur en financiering van de gemeente. Dat moet in balans met de formele zorg en dus is het aangeven van een grens ook belangrijk.
  • Intrinsieke waarde
    Er is een oproep aan de gemeente om het systeem te veranderen: kijk niet naar wat vrijwilligerswerk oplevert in termen van geld, maar kijk naar de lange termijn effecten voor de maatschappij. Informeel heeft intrinsieke waarde. De politiek is zich daar niet altijd van bewust. Mensen die zich aan melden als vrijwilliger hebben een intrinsieke motivatie. Daarin moet je in investeren. Uit de discussie blijft overeind dat verplichting niet goed past bij vrijwilligerswerk. Wat wel kan helpen is bewustzijn dat je iets kan doen voor anderen.

De aanwezigen verwachten dat vrijwilligers de komende jaren hun positie gaan opeisen. Zij zien voor de toekomst graag dat vrijwilligerswerk gewoon is: over 50 jaar is buddyzorg geïntegreerd en vanzelfsprekend en we zijn allemaal ambassadeur.

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!