terug

Dichterbij en gelijkwaardig

Nieuws

woensdag 28 november 2018

Dichterbij en gelijkwaardig

Op dinsdag 27 november vond in Theater de Meervaart de conferentie Samen één stad plaats over informele zorg en vrijwillige inzet. Astrid Philips nam namens de Vrijwilligersacademie deel aan de workshop over de kracht van ervaringskennis. Door Laura Jansma, verslaggever van de Vrijwilligersacademie

Over de kracht van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid

Onder leiding van Barbara Olthoff van Cliëntenbelang gaan we met elkaar in gesprek. Een voorstelrondje maakt duidelijk dat veel aanwezigen al iets doen met ervaringsdeskundigheid. Er zijn onder meer mensen van Team Ed, MDHG en Hoy de Harp.

Drie persoonlijke ervaringen

Raymond Brockotter vertelt dat hij tot 2008 ‘vooral cliënt’ was. Nu is hij programmacoördinator Samenwonen-Samenleven. ‘Als cliënt voelde ik een mismatch met de organisaties waarmee ik te maken had. Dat lag ook aan mezelf. Ik vond het moeilijk om mezelf open te stellen en speelde vaak mooi weer. Maar de houding van hulpverleners maakte dus ook niet dat ik over de brug kwam.’

Chris Nijboer, van huis uit gezondheidswetenschapper, werd in 2008 plotseling cliënt GGZ. Ze noemt zichzelf nu ‘expert ervaringskennis en herstel’. Bij de GGD Amsterdam is ze als procesleider betrokken bij de ondersteuning van mensen met verward gedrag in de wijk. Ook deelt ze haar ervaringen als cliënt GGZ tijdens theatrale lezingen.

Astrid Philips heeft tegenwoordig een betaalde baan als kwartiermaker ervaringsdeskundigheid bij de HvA. ‘Ik kom uit Nieuw-West en woonde in mijn jeugd in tehuizen en bij pleeggezinnen. Toen ik zelf kinderen had, was het erg moeilijk om het hoofd boven water te houden. Ik kwam in dezelfde negatieve spiraal van armoede terecht als de generaties voor mij.’ Dat ze als vrijwilliger aan de slag ging, en zo bij de Vrijwilligersacademie kwam, waren achteraf belangrijke stappen voor haar. ‘Na een eerste bijeenkomst over schulden deed ik alle trainingen van de Vrijwilligersacademie. Vervolgens ging ik helpen met het ontwikkelen van de training voor ervaringsdeskundigen.’

De drempel verlagen

Vrijwel iedereen maakte wel eens een lastige periode mee en weet hoe moeilijk het is om hulp te vragen. Ervaringsdeskundigheid kan de drempel naar hulpverlening helpen verlagen.
Volgens Astrid zijn alle vrijwilligers dan ook ervaringsdeskundigen. Raymond: ‘Hulp vragen is een van de moeilijkste dingen die er is.’ Astrid: ‘Als mensen eindelijk ergens durven aan te kloppen, maar dat bij het verkeerde loket doen, dan wordt vaak niet doorgevraagd.’ Barbara: ‘Voor sommige mensen, zoals mensen met een beperking, is ‘eigen kracht’ te veel gevraagd.’

Waartoe leidt het inzetten van persoonlijke ervaring?

Raymond: ‘Als ik over mijn eigen kwetsbaarheid begin, opent dat de weg voor de ander om hetzelfde te doen. Je krijgt daardoor een heel ander gesprek. Het geeft verbinding. De hulpverlening is erg gericht op probleemoplossend werken, maar ik vraag iemand: wat heb jij nu nodig?’ Chris: ‘Op dagen dat het slecht met mij gaat, ben ik volledig naar binnen gekeerd en leeg. Er is dan niks. Als ik op het podium laat zien hoe zo’n dag eruitziet, merk ik dat mensen daar onrustig van worden. Ik voel dat ze met me gaan meevoelen en denken.’

Een andere taal spreken

‘Raymonds opmerking over de hulpverlening triggert me’, reageert een deelnemer. Ik ben zoekend naar een taal om de systeemwereld mee te krijgen.’ Dit onderwerp keert steeds weer terug. Het blijkt een taai proces te zijn om binnen organisaties draagvlak te vinden voor de inzet van ervaringsdeskundigheid. Al zijn er goeie intenties. Barbara: ‘Beperkte middelen, prestatieafspraken, de verplichting om te werken met evidenced based methodieken: ze houden ons vaak gevangen in een systeem.’ Volgens deelnemer Nora Wolterink kan het 4G schakelsysteem helpen om partijen dichter bij elkaar te brengen. Astrid ziet dat de rol van de ervaringsdeskundigen toch steeds groter wordt. ‘Belangrijk is wel dat je geen excuustruus bent, maar over zelfreflectie en competenties beschikt. Daarbij speelt de Vrijwilligersacademie een grote rol.’

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!