terug

Een bond voor vrijwilligers

Nieuws

zaterdag 3 maart 2018

Een bond voor vrijwilligers

Er is een sympathiek initiatief van mensen die een platform oprichten voor belangenbehartiging van vrijwilligers, een bond voor vrijwilligers. Ze beginnen met een onderzoek om te kijken of wat voor vragen vrijwilligers hebben. De Vrijwilligersacademie brengt ze graag met u in contact.

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, veel mensen doen het met enorme inzet en plezier. Daarvoor verdienen zij erkenning en waardering. Vrijwilligersorganisaties krijgen steeds vaker te maken met moderne vrijwilligers. Los van de vraag hoe zo’n organisatie zijn vrijwilligersmanagement heeft georganiseerd, is het ook van belang dat de organisatiestructuur aansluit bij de behoefte van vrijwilligers.
In de huidige samenleving wordt steeds vaker een beroep gedaan op vrijwilligers. Ze zijn dan ook voor veel organisaties en mensen onmisbaar. Er wordt vaak veel van hen verwacht. Daarom is goede begeleiding en training steeds belangrijker. Maar er is ook veel kennis en ervaring bij vrijwilligers.

Vrijwilligerscommissie
De Vrijwilligerscommissie wil de belangen van de vrijwilligers optimaal behartigen; met name naar die instanties die het beleid gericht op vrijwilligers ontwikkelen en uitvoeren. We vormen de schakel tussen de vrijwilligers en organisaties, de commissie wil het geluid van de vrijwilligers laten horen. We geloven in de kracht en het talent van de vrijwilligers en daarom willen we zinvolle mogelijkheden creëren om deelname van de vrijwilligers aan de samenleving te bevorderen. Talenten van de vrijwilligers tot bloei laten komen.

call to action
Belangen behartigen kan niet zonder de mening van de achterban. Om de belangenbehartiging zo goed mogelijk uit te kunnen voeren zijn we benieuwd naar de problemen waar u tegen aan loopt in het vrijwilligerswerk. Enkele voorbeelden hiervan zijn: conflicten reiskostenvergoeding, arbeidsomstandigheden, gedragscodes, onkostenvergoeding, gebrek aan scholing en trainingen. Vraagstukken die spelen zoals moet VOG voor alle vrijwilligers gratis zijn? Vrijwilligerswerk als tegenprestatie niet verplichten? Hoe zit het met medezeggenschap en inspraak of van passend onderwijs naar passend werk.

Oproep: mail uw input

Van uw input wordt er een verslag gemaakt, dat inzicht geeft in de ervaringswereld van vrijwilligers waar het de relatie met de organisaties/instellingen betreft. Het eindverslag wordt gebruikt ten behoeve van beleidsdoeleinden.

De Vrijwilligerscommissie is bereikbaar per email: info@vrijwilligerscommissie.nl

Hartelijk dank voor uw medewerking.
De vrijwilligerscommissie – Samen brengen we maatschappelijk resultaat.

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!