terug

Deskundig door ervaring

Nieuws & Achtergrond

vrijdag 16 maart 2018

Deskundig door ervaring

Vijf studenten van de opleiding Humanistiek hebben onderzoek gedaan naar de training en BE-Learning Ervaringsdeskundigheid.
Ze keken naar de meerwaarde van het inzetten van ervaring en hoe de training BE-learning Ervaringsdeskundigheid hier op aansluit. Lees hier de resultaten.

Er komen steeds meer ervaringswerkers en vrijwilligers die ervaringsdeskundig zijn bij. De Vrijwilligersacademie draagt al jaren bij aan de deskundigheid van ervaringsdeskundigen met de training Zet je ervaring in (in samenwerking met TeamEd) en de BE-learning Ervaringsdeskundigheid (in samenwerking met het Herstelbureau HVO Querido). Afgelopen maanden hebben vijf studenten van de Universiteit van Humanistiek de BE-learning Ervaringsdeskundigheid onderzocht. Ze hebben gekeken waarom ervaringsdeskundigen belangrijk zijn en wat zij nodig hebben om hun werk goed uit te voeren.

Ervaringsdeskundigheid is van grote waarde

Het onderzoek heeft bevestigd wat wij al wisten: ervaringsdeskundigen zijn van grote meerwaarde in de zorg voor mensen. Ze kunnen zich goed inleven in iemand, doordat zij zelf een soort gelijke ervaring hebben doorgemaakt. Hierdoor voelt iemand zich beter begrepen. Daarnaast hebben ze meer tijd en ruimte, dan andere hulpverleners. Ze zitten niet vast aan tijden en protocollen. En niet te vergeten: ze zijn een bron van hoop en inspiratie. Een voorbeeld voor mensen waarmee het niet goed gaat. En het bewijs dat iedereen kan herstellen.

Boodschappenlijstje

De ervaringsdeskundige heeft een aantal dingen nodig in zijn of haar rugzak om goed te kunnen helpen. Uit het onderzoek kwamen de volgende zes onderwerpen naar voren:

1. Grenzen bewaken: waar liggen de grenzen en bewaak deze goed
2. Bewustzijn: bewust zijn van eigen ervaring en deze goed kunnen inzetten
3. Vertrouwen: er moet vertrouwen tussen ervaringsdeskundige en cliënt zijn
4. Zelfvertrouwen: vertrouwen hebben in wat je doet
5. Bewust van de eigen valkuilen
6. Ruimte hebben om morele dilemma’s te bespreken: de ervaringsdeskundige krijgt te maken met lastige situaties. Het is belangrijk dat ze dit kunnen bespreken bijvoorbeeld tijdens intervisie.

Adviezen uit het onderzoek naar de training

In de BE-learning training worden veel van de zes onderwerpen besproken. Er wordt aandacht besteed aan theorie en praktijk. Hierdoor leert de cursist wat het inhoudt om ervaringsdeskundige te zijn en waar je rekening mee moet houden. De studentonderzoekers hebben het advies gegeven om duidelijke afspraken voor deelname aan de training te maken en om meer in te gaan op lastige keuzes waar een ervaringsdeskundige voor komt te staan. Daarnaast stellen ze vast dat er nog geen duidelijke richtlijnen in het veld zijn. Er moet ruimte zijn voor vrijheid, maar ook voor richtlijnen. Hieraan kan de Vrijwilligersacademie bijdragen.

De studenten van de Universiteit van Humanistiek vertellen over het onderzoek: ‘We hebben heel erg genoten van het onderzoek en zijn heel dankbaar dat de Vrijwilligersacademie ons de kans gaf om dit onderzoek te doen.’ We willen Florence Glastra van Loon, Kyra Haerkens, Noa Harmsen, Jonas Karsen en Merel Rademakers bedanken voor hun inzet. Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Karin Hanekroot.

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!