terug

Instroom jongere vrijwilligers verdubbeld

…dankzij Europese project ‘EYVA’. Alle activiteiten hebben geleid tot een ‘verjonging’ van de instroom van nieuwe vrijwilligers. Dit zien we in de leeftijd van vrijwilligers die de basistraining bij ons volgen. We zijn heel blij met deze en andere resultaten.

Het project is voor de vrijwilligersacademie een enorme stimulans geweest om actief te zijn via sociale media. Social media biedt een uitstekende gelegenheid om mensen te laten weten hoe leuk en nuttig vrijwilligerswerk is. Na aankomst bij de Vrijwilligersacademie bieden wij jonge (en oude) mensen oriëntatie en begeleiding naar vrijwilligerswerk dat bij hen past. Dankzij het project bieden wij nieuwe (digitale) producten, zoals coaching en oriëntatietraining.

Tijdens het project hebben we veel kennis opgedaan over sociale media en de doelgroep jongeren. Dit heeft invloed gehad op de gehele communicatieconcept van de Vrijwilligersacademie en beeldvorming rond vrijwilligerswerk. Het gebruik van de nieuwe infrastructuur is dramatisch toegenomen.
Een ander concreet resultaat is de videoclips. Deze worden door de projectpartners en partners van de VA gebruikt voor verschillende doeleinden: promotie, informatie en (digitale) training situaties.

Resultaten voor het Europees Jaar

We zijn ervan overtuigd dat het project heeft bijgedragen aan de doelstellingen van het Europees Jaar van de Vrijwilligers. De Vrijwilligersacademie zelf draagt bij aan de kwaliteit van het vrijwilligerswerk door middel van bewustwording, reflectie en training. De aandacht voor de VA en het vrijwilligerswerk via de website en social media heeft geleid tot een groter bewustzijn bij de gemeenschap, buurten, bedrijven, scholen. Dit vertaalt zich in beleid en activiteiten. Maar bovenal, draagt het bij aan het imago van vrijwilligerswerk als zinvol en waardevol.
Europese samenwerking op dit gebied leidt tot een constructieve uitwisseling van kennis en ervaring. Zo ontstaat er meer inzicht en activiteiten door de lokale overheden om adequaat de inzet van vrijwilligers te organiseren. Met de resultaten van dit project wil de Vrijwilligersacademie graag een bijdrage leveren en nogmaals delen, na de afsluiting en de zomer 2012.

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!