terug

Opening Vrijwilligersacademie Zuid

Nieuws

vrijdag 25 november 2011

Opening Vrijwilligersacademie Zuid

De opening van de Vrijwilligersacademie Zuid op 25 november 2011 heeft meer dan 200 bezoekers getrokken. Om meteen de smaak te pakken te krijgen werd die dag een aantal ‘proeverijen’ georganiseerd: workshops waarin de bezoekers konden ervaren wat de Vrijwilligersacademie Zuid gaat organiseren. Ook was er een workshop waarin bezoekers konden aangeven wat ze willen halen en brengen in de Vrijwilligersacademie.

Vrijwilligersacademie Amsterdam neemt het initiatief
De Vrijwilligersacademie Zuid is een initiatief van de Vrijwilligersacademie Amsterdam (VA). De VA verzorgt trainingen op de eigen locatie aan de Keizersgracht. Hier worden trainingen gegeven aan vrijwilligers die werken in zorg en welzijn. Deze vrijwilligers begeleiden vaak mensen of groepen met wie het even minder goed gaat. Of ze zetten zich in voor het draaien van een van de huizen van de buurt. De trainingen gaan over diverse onderwerpen zoals het stellen van grenzen, omgaan met moeilijke situaties, verlies en communicatieve vaardigheden. Met de Vrijwilligersacademie Zuid komen deze trainingen voor een nog bredere groep vrijwilligers binnen handbereik.

Deskundigheidsbevordering in, voor en door de buurt
Binnen de Vrijwilligersacademie Zuid werken diverse (lokale) partners in de informele zorg en welzijn samen om de kostbare groep vrijwilligers in hun wijk te voorzien van professionele ondersteuning en coaching. Er worden trainingen gegeven die ontwikkeld zijn in de Vrijwilligersacademie door professionele trainers. Deze trainingen bieden vaak een antwoord op vragen van vrijwilligers. Ook andere vragen waar geen bestaande training voor is worden gehoord. Hierop zal de Vrijwilligersacademie, samen met de lokale partners een training ontwikkelen. Naast trainingen is het ook mogelijk om kennis te delen in een debat, college of informatiebijeenkomst. Uiteindelijk zullen de trainingen en bijeenkomsten in de Vrijwilligersacademie Zuid worden georganiseerd door vrijwilligers uit het stadsdeel zelf, als ze zijn ingewerkt. Bijeenkomsten worden gehouden in één van de huizen van de buurt; dichtbij en verbonden aan de lokale vrijwilligers en organisaties. Hiermee is de Vrijwilligersacademie Zuid er voor en door vrijwilligers in Amsterdam Zuid.

De kans om iets te leren voor iedereen
De Vrijwilligersacademie Zuid biedt kansen in de vorm van “vraaggerichte samenwerking”, in twee richtingen. Enerzijds door vrijwilligers aan te moedigen gebruik te maken van het reguliere trainingsaanbod van de samenwerkende zorg- en welzijnsinstellingen. Anderzijds kunnen de instellingen de competenties van vrijwilligers gericht benutten voor preventieve en kwalitatief goede inzet.
Ook kunnen andere organisaties en/of particulieren bijeenkomsten verzorgen die interessant kunnen zijn voor vrijwilligers die in zorg en welzijn werken. Denk daarbij aan vragen zoals: hoe kun je mensen het beste coachen, wat is duurzaam vrijwilligerswerk, wat is de wet maatschappelijke ondersteuning ed.

Stadsdeel Zuid steunt de samenwerking met digitaal platform
Er is door de Vrijwilligersacademie hard gewerkt aan draagvlak waardoor de Vrijwilligersacademie Zuid inmiddels breed gedragen wordt; 10 organisaties hebben een intentieverklaring voor samenwerking ondertekend. De werkgroep en Stadsdeel Zuid hebben vervolgens besloten om de VA Zuid via een eigen digitaal platform handen en voeten te geven. Het digitale platform is de poort naar deskundigheidsbevordering voor en door vrijwilligers in stadsdeel Zuid. Hier vinden mensen wat er georganiseerd wordt aan trainingen en bijeenkomsten met een duidelijke agenda. Bovendien wordt via het platform de mogelijkheid om vragen kenbaar te maken. Op basis van vragen worden partijen bij elkaar gebracht, die door kennis te delen geholpen zijn. Een digitaal platform biedt hiervoor de mogelijkheden. Zo kunnen vrijwilligers onderling en met professionals kennis delen, digitaal of in een van de bijeenkomsten in de huizen van de buurt.

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!