terug

Master in kwartiermaken op 10 juli met dr. Doortje Kal

Op dinsdag 10 juli verwelkomen we Dr. Doortje Kal, grondlegger van kwartiermaken. Kwartiermaken is een manier om ruimte te maken voor verschil. Het is werken aan gastvrijheid, voor en samen met mensen met een beperking. Het gaat er om dat iedereen mee kan doen naar eigen wens en mogelijkheden.

Gezien worden, meedoen in de wereld, ertoe doen: het zijn heel gewone menselijke verlangens. Maar meedoen gaat niet vanzelf voor sommige mensen. Iedereen is anders. Soms leidt het anders zijn tot een beperking om mee te doen aan de samenleving. Bijvoorbeeld door een psychische beperking, of een andere culturele achtergrond, is het soms moeilijk om mee te doen. Kwartiermaken richt zich op het aan de orde stellen en wegnemen van maatschappelijke blokkades om meedoen voor iedereen mogelijk te maken. Kwartiermaken is werken aan betrokkenheid van mensen die anders zijn.

Vrijwilligers zijn kwartiermakers

Maatjescontact of vriendendiensten zijn een hele goede manieren om kwartier te maken. Het zijn burgervriendschappen: iemand die samen met anderen in de wereld stapt. Vrijwilligers pinnen mensen niet vast op hun beperking. Kijken naar wat mensen wel kunnen, daar gaat het om. Maar zonder te vergeten dat er ervaringen of kwetsbaarheden zijn die een rol spelen. Als vrijwilliger kun je je maatje steunen, maar ook het ijs breken bij anderen om contact te maken.

Kwartiermaken is een naam voor wat we doen. Het gaat erom te erkennen dat er verschillen zijn, de ander welkom te heten, en ruimte te maken door wat ‘gebruikelijk’ is even op te schorten. Ook in de trainingen bij de Vrijwilligersacademie leer je contact te leggen en te houden, en zonder oordeel even buiten je comfort zone te stappen. Dat lever voor degene die je ondersteunt veel op, maar ook voor jou als vrijwilliger: je geeft zin en draagt bij een een inclusieve samenleving.

De Vrijwilligersacademie is trots het gesprek met de grondlegger van kwartiermaken te mogen organiseren. Kom ook naar deze bijzondere masterclass.

Gratis online training

Voor geïnteresseerde vrijwilligers en beroepskrachten heeft de Vrijwilligersacademie in samenwerking met Doortje Kal een gratis online training ontwikkeld.

Volg de link, log in en leer alles over de gastvrijheid van het kwartiermaken en ruimte maken voor verschil!

Link naar de training

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!