terug

Het jaar 2022

Nieuws, Jaarbericht & 15 Jaar

zondag 26 maart 2023

Het jaar 2022

Met de steun van de Vrijwilligersacademie kunnen vrijwilligers met meer vertrouwen hun belangrijke werk doen en bijdragen aan een positieve verandering in de wereld. Hoe deden we dat in 2022? En de afgelopen 15 jaar?!

Doelstelling van de Vrijwilligersacademie is het toerusten van vrijwilligers in zorg en welzijn (en hun ondersteuningsorganisaties) in Amsterdam om zo bij te dragen aan het vinden, binden en boeien van vrijwilligers.

Dat doet de Vrijwilligersacademie al 15 jaar onder meer door het verzorgen van trainingen, in samenwerking met het netwerk van partnerorganisaties. In de praktijk leren vrijwilligers hoe ze het best mensen in zeer kwetsbare situaties kunnen ondersteunen. Vanuit de missie en visie en opgebouwde expertise van de Vrijwilligersacademie zorgt de VA voor goed getrainde vrijwilligers die zicht bewust zijn van hun rol, positie en meerwaarde.

Cijfers 2022

Ondanks een lichte daling van het aantal vrijwilligers in 2022, zijn we nog steeds heel positief gestemd over onze resultaten. We zijn toegewijd aan onze missie om vrijwilligers te trainen en hen in staat te stellen om anderen te helpen en bij te dragen aan een betere wereld.
Maar ook blij te kunnen melden dat we naast vrijwilligers ook steeds meer beroepskrachten trainen.

De resultaten over 2022 laten een lichte daling zien, vooral bij de basistrainingen maar niet bij de vervolg en verdieping. Op het gebied van maatwerk hebben we ook wat minder opdrachten gekregen.

Trots op 15 jaar Vrijwilligersacademie!

Neemt niet weg dat we altijd vrolijk worden van de trend over 15 jaar Vrijwilligersacademie. Dat laat een mooie ontwikkeling zien:

  • van 1.304 aangemelde vrijwilligers in het eerste jaar naar 3.802 in 2022.
  • van 92 trainingen per jaar naar 383 trainingen in 2022.
  • een vrijwilligerstevredenheidscore over de basis- en vervolgtrainingen gemiddeld naar 8,5 in 2022!

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!