terug

Vriendschap

Column

maandag 2 mei 2022

Vriendschap

In dagblad Trouw van vrijdag 22 april 2022 lazen wij het interview met Pepijn Keppel. In zijn boek ‘De laatste man’ beschrijft hij zijn eigen ervaringen over uit de kast komen in de topsportsportwereld. De topsportwereld waar uit de kast komen nog altijd een taboe is. Over eenzaamheid, vriendschap en verbonden zijn.

door Franckx en Jürgen van Tilbeurgh-Schmidt
ambassadeurs voor de Vrijwilligersacademie | correspondenten in Berlijn

Definitie eenzaamheid

Prof. dr. Jenny de Jong-Gierveld definieert eenzaamheid als volgt: ‘Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig gevoel of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Het kan zijn dat het aantal contacten dat je hebt met andere mensen geringer is dan gewenst. Het kan ook zijn dat de kwaliteit van de gerealiseerde relaties achterblijft bij de wensen.’ De definitie geldt voor álle vormen van eenzaamheid: sociaal, emotioneel én existentieel.

Oorzaak
Waar komt dat allesoverheersende gevoel van eenzaamheid vandaan? Omdat je wordt gepest op school, iets liever niet had willen doen of doet, vanwege je seksuele geaardheid…?

Gevolg
Het zal je niet verbazen dat de gevolgen van eenzaamheid enorm, zelfs fataal kunnen zijn.

Boek

“We waren net een paar dagen terug in Nederland, alle drie waren we geslaagd. We zouden met een vriendengroep naar de film gaan, zoals we vaker deden. Het was al laat, tegen tienen. Iedereen zei af, behalve Dorian en ik.

‘Hoe laat zullen we afspreken?’ appte ik hem. ‘Gozer, wat denk je nou, dat ik alleen met jou naar de bioscoop ga?’

Ik had mijn jas en schoenen al aan, maar schopte die weer uit. Het leek alsof ik geen adem kon halen, alsof ik stikte. Zo scherp, zo geplaatst, zo dodelijk. Het was precies waar ik al die tijd bang voor was geweest: dat de weinige vrienden die ik had me de rug toe zouden keren, me zouden afkeuren om wie ik was, en dan had ik nog niet eens de hele waarheid verteld. Ik ging naar boven, naar bed, en keek naar mijn sterren op het plafond. Ik las nog een keer zijn berichtje. Het stond er echt.”
(Fragment uit ‘De laatste man’ pp. 188-189)

Waar kwam dat allesoverheersende gevoel van eenzaamheid vandaan? Werd de schrijver gepest op school, had hij helemaal niet willen hockeyen of misschien toch vanwege zijn seksuele geaardheid?

‘De laatste man’, geschreven door Pepijn Keppel (1996), is een schrijnend, maar moedig en ontroerend relaas over de zoektocht naar een eigen identiteit in een onveilige omgeving. Het boek is verschenen bij Uitgeverij Thomas Rap, ISBN 978 94 004 08500 en kost € 21,99.

Franckx en Jürgen van Tilbeurgh-Schmidt
ambassadeurs voor de Vrijwilligersacademie | correspondenten in Berlijn

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!