terug

Ethiek - over goed en fout

Column

vrijdag 24 september 2021

Ethiek – over goed en fout

Ethiek: praktische filosofie die zich bezighoudt met wat goed en kwaad is. In Engeland is het gewoon dat iedere student die een universitaire opleiding volgt naast het hoofdvak ook colleges volgt in filosofie. In ons geval rechtsfilosofie. Welke rol speelt ethiek nadat je bent afgestudeerd?

door Franckx en Jürgen van Tilbeurgh-Schmidt
ambassadeurs voor de Vrijwilligersacademie Amsterdam | correspondenten in Gent

Stelling

Socrates: “Wees zoals je zelf zou willen verschijnen aan anderen.’ Dat betekent: verschijn aan jezelf zoals je zou willen verschijnen aan anderen. Aangezien je, ook als je alleen bent, nooit helemaal alleen bent, kan en moet je getuigenis afleggen van je eigen werkelijkheid: de reden waarom je niet mag moorden, ook wanneer niemand je zou zien, is dat je niet kunt willen samenzijn met een moordenaar. Door een moord te begaan zou je jezelf, zolang je leeft, uitleveren aan het gezelschap van een moordenaar.

Nadenken

Wat leert Socrates ons? Hoe ziet jouw eigen werkelijkheid eruit? Wie ben je? Hoe wil je dat anderen je zien? Je legt aan andere mensen getuigenis af van wie je werkelijk bent en hoe andere mensen je zien. Pleeg je een moord? Dat is in strijd met wie je van binnen bent. Je kunt innerlijk niet samenzijn met een moordenaar. Je blijft levenslang in gezelschap (gevangenschap) van de moordenaar in je.

Oordelen over goed en fout
Goed: te zien wie je werkelijk bent hoe anderen je zien.
Fout: toe te geven aan wie je niet bent (de moordenaar).

Persoonlijk

We hebben Rechtswetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Oxford. Naast het hoofdvak Internationaal recht, inclusief Mensenrechten en democratie, volgden we ook als onderdeel van elke universitaire opleiding in Engeland colleges in rechtsfilosofie.

Wat heeft ons dat geleerd? We leerden enerzijds te kijken naar de motieven van de dader(s) en hoe daarmee om te gaan in de rechtspraktijk. Aan de ene kant begrijpen we dat verdachten recht hebben op goede rechtsbijstand en belandden we juist daardoor in een gewetensconflict. Onze opvatting over ethiek gaf de doorslag. We kwamen tot de slotsom dat we niet geschikt zijn voor een loopbaan als strafrechtadvocaten.

Vrijwilligersacademie Amsterdam

Goed en fout – ethiek – in het vrijwilligerswerk. Samen met huisfilosoof Dick de Korte onderzoeken we de vraag : ‘Kan dit eigenlijk wel?’ Soms zijn er situaties waarin jouw opvattingen over goed en kwaad botsen met die van een ander. Welke waarden zijn dan in het geding? Hoe breng je het overschrijden van ethische grenzen onder woorden als je hierover in gesprek gaat? Wat zijn daarbij je argumenten? Welke kennis over waarden en normen worden ons aangereikt in de filosofie?

Goed of fout omvat twee colleges. Het eerste college gaat over theorie en kennis. Het tweede college is een werkcollege. De colleges vinden plaats op 21 en 28 oktober 2021. Je kunt hier meer informatie vinden op de website. Daar kun je je ook inschrijven voor deelname aan deze boeiende colleges.

Franckx en Jürgen van Tilbeurgh-Schmidt
Ambassadeurs voor de Vrijwilligersacademie Amsterdam
Correspondenten in Gent

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!