terug

CURA

Column

vrijdag 7 mei 2021

CURA

Sta je wel eens met je rug tegen de muur, omdat je niet weet wat je moet doen om met ‘lastige situaties’ om te gaan? Moet je wel eens een moeilijke beslissing nemen over ‘juist’ handelen?

door Franckx en Jürgen van Tilbeurgh-Schmidt
ambassadeurs voor de Vrijwilligersacademie Amsterdam | correspondenten in Gent

Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten die geen vooruitzicht meer hebben op genezing. Niet alleen artsen en verpleegkundigen zijn betrokken bij het verlenen van zorg aan deze patiënten. In toenemende mate wordt een dringend beroep gedaan op familie, kennissen en vrijwilligers: de mantelzorgers.

De zorg voor iedere palliatieve patiënt is intensief. Dat stelt hoge eisen aan alle mensen die de patiënt omringen. Hoe geef je inhoud aan het maken van verantwoorde keuzes om het lijden van de palliatieve patiënt te verzachten? Hoe denk je over stervensbegeleiding en nazorg voor de mensen die de patiënt hebben omringd? Besef dat palliatief zorg verlenen een heel ingrijpende gebeurtenis is.

De CURA gespreksmethode biedt ondersteuning. CURA bestaat uit 4 stappen: Concentreren, Uitstellen, Reflecteren en Actie ondernemen. Je doorloopt – liefst met een gespreksleider – deze stappen. Je staat met een open gesprekshouding stil bij een casus, waarvan je vooraf op de hoogte bent gebracht. Het gesprek duurt gemiddeld 20 tot 30 minuten, maar kan langer duren als de casus nog onvoldoende helder is.

De CURA gespreksmethode heeft tot doel de morele veerkracht van zorgverleners te vergroten en de morele stress te verminderen. Je leert tijdens de Masterclass achtergronden van CURA kennen en oefent hoe je CURA toepast.

De masterclass CURA voor vrijwilligers vindt plaats op 18 mei 2021. De master is Suzanne Metselaar, filosofe en projectleider bij Amsterdam UMC, Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora. De moderator is Renate Schepen, filosofe en trainster bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam.

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!