terug

Gelijkwaardigheid

Column

zaterdag 10 april 2021

Gelijkwaardigheid

Agressie tegen wie, wat of waarom dan ook mogen we nooit accepteren. Discrimineren, haat zaaien, verbannen en erger zijn actueel. Gelijkwaardigheid is de sleutel.

door Franckx van Tilbeurgh en Jürgen Peter Schmidt
ambassadeurs voor de Vrijwilligersacademie Amsterdam | correspondenten in Gent

Gelijkwaardigheid

Voor Jürgen Peter mij vroeg of ik met hem wilde trouwen stelde hij mij de vraag of ik bereid was de rest van mijn leven te delen met een Duitse jongeman. Ik heb geantwoord dat zijn Duitse komaf geen beletsel vormt en dat mijn gevoelens voor hem oprecht zijn. Ik zie iedere dag zijn betoverend mooie, sprankelend blauwe ogen die flonkeren als twee diamanten, waarvan alle facetten zorgvuldig zijn geslepen. Het beste van twee werelden bij elkaar opgeteld. Dubbel bloed, extra sterk!

Discrimineren, haat zaaien, verbannen en erger

Begrijp je ons diepe verdriet als we vernemen dat mensen worden vernederd, geslagen, mishandeld, gefolterd, gediscrimineerd en/of dat er haat over mensen wordt gezaaid? Alleen omdat mensen niet aan een bepaalde norm kunnen voldoen. Niet aan een bepaalde norm kunnen voldoen betekent niet dat mensen mogen worden uitgesloten van de samenleving. Integendeel. Iedereen heeft dezelfde rechten en plichten. Dat is zo in onze Grondwet en andere wet- en regelgeving vastgelegd. Iedereen die tegen de regels handelt kan daarvoor worden vervolgd en gestraft. Er is al heel veel – en er wordt nog meer in gang gezet – om discrimineren, haatzaaien, verbannen en erger te bedwingen.

Vrijwilligersacademie Amsterdam

Bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam breiden ervaren trainers in alle trainingen je kennis over gelijkwaardigheid uit. Hoe kijk je onbevangen naar je deelnemer en hoe bejegen je hem of haar? Dat zijn belangrijke vaardigheden waarmee jij je deelnemer optimaal kunt bijstaan.
Door samen een dialoog aan te gaan – waarbij je OMA – oordelen, meningen en adviezen – thuislaat en gebruik maakt van LSD – luisteren, samenvatten en doorvragen – leer je de achtergronden van je deelnemer beter kennen. Daarna kom je samen tot fijn contact en kunnen jullie met alle kwaliteiten en uitdagingen die jullie in je hebben oplossingsgericht samenwerken. Gelijkwaardigheid is respect voor de ander.

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!